ยุคมังสวิรัติ

รายงานจากอินเดีย

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงในทางบวกกำลังทำให้มรดกอันสูงส่งของแผ่นดินฟื้นคืนมา

โดยกลุ่มข่าวมุมไบ (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

นับตั้งแต่ปี 2540 นักเรียนในอินเดียได้รับสิทธ์ที่จะเลือกว่า พวกเขาต้องการผ่าสิ่งมีชีวิตในชั้นเรียนชีววิทยาหรือไม่ กฎนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยศาลสูงเดลลี เพื่อตอบสนองต่อคำร้องของสมาคมมังสวิรัติ

ต้องระบุว่าเป็นมังสวิรัติบน
หีบห่อของผลิตภัณฑ์

ในปี 2544 สืบเนื่องจากแรงกดดันของการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มมังสวิรัติ ทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจให้มีการระบุคำว่า มังสวิรัติ/ไม่ใช่มังสวิรัติ บนฉลากบรรจุภัณฑ์ ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีวงกลมสีเขียวหรือสีน้ำตาลบนหีบห่อใกล้ ๆ กับชื่อหรือยี่ห้อของอาหาร วงกลมสีเขียวหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์(ยกเว้นผลิตภัณฑ์นม)หรือไข่ และวงกลมสีน้ำตาลหมายความว่า มีส่วนประกอบจากสัตว์ นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดเวลาให้แก่นักมังสวิรัติได้จริง ๆ ซึ่งหวังว่า รัฐบาลทุกรัฐบาลจะทำตามในอนาคต!
การระบุคำว่า มังสวิรัติ/ไม่ใช่มังสวิรัติ บนบรรจุภัณฑ์ในอินเดีย วงกลมสีเขียวหมายถึงเป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดชมเว็บไซต์ของสมาคมมังสวิรัติอินเดีย “ความงามโดยปราศจากความโหดร้าย” : http://www.bwcindia.org/veg_campaign/veg_campaign_details.htm#laws

การรณรงค์ช่วยชีวิตวัว

ตามประเพณีของชาวฮินดู การฆ่าวัวถือว่าเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงซึ่งเทียบเท่ากับการฆ่าพ่อแม่ของตัวเอง นับตั้งแต่มีโรงฆ่าสัตว์เกิดขึ้นในอินเดีย กลุ่มทางศาสนามากมายได้ประท้วงโรงงานเหล่านี้ สมาชิกของหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่ม Goraksa Sanchalan Samiti (ลูกศิษย์ของนักบุญวิโนบาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมหาตมะคานธี) ซึ่งได้ช่วยพวกเราแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตในมุมไบ ได้บอกพวกเราว่า พวกเขาได้ประท้วงที่โรงฆ่าสัตว์ดีโอนาร์ ในมุมไบมา 15 ปีแล้วตลอด 24 ชั่วโมง พวกเขาจัดคน 5 คนประจำอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์แห่งนั้น ซึ่งจะถูกตำรวจจับตัวไปลงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแล้วก็ปล่อยตัวออกมา ในระหว่างนั้นคนอีก 5 คนก็จะถูกนำมาแทนเพื่อประท้วงต่อ เมื่อหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้ได้ทราบถึงการแจกใบปลิวมังสวิรัติของเรา เขาก็ได้ขอใบปลิวทั้งกอง เขาออกไปพร้อมกับกลองใบเล็ก ๆ และหมวกของเขาที่มีคำว่า “ช่วยชีวิตวัว” บนหมวก เพื่อแจกใบปลิวคนเดียว

มังสวิรัติเป็นที่ชื่นชอบในสังคมที่อยู่อาศัย

ในมุมไบ (ชื่อเก่าคือบอมเบย์) ซึ่งมีประชากร 16 ล้านคนและเป็นเมืองหลวงทางการเงินและธุรกิจของอินเดีย คนกินเนื้อสัตว์มักจะถูกกันออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยเสมอ ๆ ในอินเดียไม่มีกฎห้ามการจัดตั้งสมาคมหรือการจำกัดกลุ่มคนเฉพาะสำหรับอาศัยในอพาร์ตเมนต์ ยกตัวอย่าง เฉพาะสำหรับชาวคาทอลิกหรือชาวฮินดู และเนื่องจากชนชั้นกลางชาวอินเดียจำนวนมากมาจากรัฐเพื่อนบ้าน คือ กุจารัตและราชาสถานกำลังย้ายเข้ามาอาศัยในมุมไบ จึงมีสังคมที่อยู่อาศัยเฉพาะสำหรับคนเป็นมังสวิรัติ เพื่อเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในสังคมนั้น เจ้าของบ้านเหล่านี้เข้มงวดมากและจะไม่ขายบ้านให้กับคนที่ไม่ใช่มังสวิรัติ แม้จะเสนอราคาที่สูงกว่านักมังสวิรัติก็ตาม

มีถนนทั้งสายและตำบลทั้งตำบลที่ประชากร 98% เป็นมังสวิรัติด้วย โดยเฉพาะบริเวณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเจนส์ (หนึ่งในศาสนาหลักซึ่งคนที่นับถือจะเป็นมังสวิรัติบริสุทธิ์)