บทกวีอมตะ

บทกวีเอาหลากนี้ ท่านอาจารย์ขับร้องเป็นบทเพลง เสียงอันไพเราะของท่านและทำนองเพลงที่นิ่มนวลได้บันทึกเป็นแผ่นซีดีกับดีวีดี "ฝันกลางคืน" ในหมวดรวบรวมบทกวีโดยเฉพาะ
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ความเพลิดเพลินออนไลน์!(เลือกภาษาอักษรบรรยายได้)