ความรักในรูปการกระทำ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการกุศล
และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในฟอร์โมซา
จากเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2549

ยอดทั้งหมดในตารางที่ 1 และที่ 2 :854,640 เหรียญไต้หวัน(26,167.79 เหรียญสหรัฐ)

ตารางที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการกุศล
ใน ฟอร์โมซา จากเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม2549(สกุลเงิน : เหรียญไต้หวัน)

สถานที่

วันที่

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวนเงิน

อ้างอิง

ฮวาเหลียน

3/7/2549

จัดสัมมนายกระดับทางจิตวิญญาณและสอนสมาธิวิถีสะดวกให้กับนักโทษที่จะพ้นโทษภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคดีรองของเขต ฮวาเหลียน อาสาช่วยเหลือโดยเพื่อนประทับจิต

0 0

 

ไถหนัน

10/7/2549

มอบหนังสือจิตวิญญาณให้กับห้องสมุดต่าง ๆ กับตามสถาบันการศึกษาที่ ไถหนัน

28,950

A

ไทเป

11/7/2549

มอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้กับผู้ต้องขังตามระดับอายุ ที่อยู่ตามสถานคุมประพฤติ ห้องสมุดต่าง ๆ ในอำเภอ ไทเป และตามโรงเรียนระดับต่าง ๆ (สถาบันการศึกษาชั้นสูง ชั้นมัธยมตอนปลาย มัธยมตอนต้น ชั้นประถม) และสมาคมสวัสดีการสังคมอีก 14 แห่งรวมห้องสมุดทั้งหมด 210 แห่ง

425,282

B

จั้งฮว่า

14/7/2549

มอบหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้กับห้องสมุดต่าง ๆ ประจำหมู่บ้านเขตอำเภอจั้งฮว่า

18,200

C

ไถหนัน

26/7/2549

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำบริการภายนอก หมิงเต๋อ จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณและสอนการนั่งสมาธิ(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถหนัน

27/7/2549

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และสอนนั่งสมาธิ(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไทเป

27/7/2549

อาทิตย์ละ 2 ครั้งในการเยี่ยมสมาชิกจากสถานบำบัดรักษาประจำ ซินเตี้ยน จัดงานสัมมนา เกี่ยวกับ จิตวิญญาณและ อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (อุปถันภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไทเป

29/7/2549

เยี่ยมศูนย์รับเลี้ยง เจ้าหยู จัดสัมมนาการเผยแพร่ชีวิตเพื่อสุขภาพกับอาหารการกินด้วยความรัก

11,050

D

จั้งฮว่า

30/7/2549

ให้ความรักความเอาใจใส่ต่อเด็กตามเขตต่าง ๆโดยจัดงานค่าย(ประสบการณ์ชีวิตวัยหนุ่มสาว) ช่วงเวลาปิดเทอม

5,455

E

เหมียวลี่

6/8/2549

สัมพันธ์ไมตรี กับ เพื่อนบ้าน ช่วยเหลือ ศูนย์จราจรแห่งสหกรณ์หมู่บ้าน ซีหู(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ฮวาเหลียน

7/8/2549

ให้ความรักความเอาใจใส่ต่อผู้ถูกคุมความประพฤติกรมอัยการประจำ ฮวาเหลียน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณและสอนการนั่งสมาธิ(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

เจียอี้

19/8/2549

เยี่ยมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำเมืองเจียอี้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการช่วยดับเพลิง โดยมอบเงินปลอบใจ

18,000

F

ไทเป

19/8/2549

บริจาคแฟ้มเอกสารแผ่นรองภาชนะ ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต ให้กับสมาคมเพื่อนนักรบ สงครามไต้หวันกับเซี่ยงไฮ้ 823

10,000

G

ไทเป

29/8/2549

บริจาคแฟ้มเอกสาร ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต ให้กับโรงเรียนมัธยมซินไท่กั๋วหมิง

10,000

H

ไทเป

29/8/2549

จัดงาน "ให้ความรักความเอาใจใส่ในฤดูร้อนร่วมกันมอบความรักให้กับเพื่อนพเนจร"

10,058

I

ไทเป

31/8/2549

เยี่ยมสถานเด็กกำพร้าอี้กวาง เมืองไทเป จัดงาน ชีวิตใหม่ อาหารการกินใหม่~ความรักที่ไม่ขาดสาย

26,975

J

ไทเป

31/8/2549

อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เยี่ยมผู้ต้องขัง สถานบำบัดรักษาประจำ ซินเตี้ยน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ (อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถหนัน

31/8/2549

เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำไถหนัน จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ พร้อมสอนนั่งสมาธิ(อุปถัมภ์โดยเพื่อนบำเพ็ญ)

0

 

ไถจง

31/8/2549

บริจาคหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณให้กับห้องสมุดทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐในเมือง ไถจง(ประกอบด้วยห้องสมุดโรงเรียน โรงพยาบาล สมาคม)

246,670

K

รวม

810,640 เหรียญไต้หวัน

 


 

ตารางที่ 2 เงินทุนบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนใน ฟอร์โมซา

จาก เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2549 (สกุลเงิน : เหรียญไต้หวัน)

 

กรกฎาคม 2549

สิงหาคม 2549

 

สถานที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนเงิน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนเงิน

อ้างอิง

ไทเป

1

2,000

1

2,000

1

เหมียวลี่

3

11,000

3

13,000

2

จั้งฮว่า

1

5,000

1

5,000

3

ไถหนัน

1

3,000

1

3,000

4

ยอดย่อยต่อเดือน

6

21,000 เหรียญ

6

23,000 เหรียญ