ภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์

 

เพิ่มบุญกุศลอีก

 

เป็นภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์ ปัจจุบันทำเป็นภาพถ่ายแล้ว ผู้สนใจศิลปะจะเก็บไว้ชื่นชมได้