คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ใช้เจตจำนงอิสระอย่างชาญฉลาด

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอนดอน อังกฤษ
วันที่ 9 มิถุนายน 2542ดีวีดี #662 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ถ : มีเจตจำนงอิสระของแท้ไหม หรือว่าตลอดชีวิตของเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว?

อ : มีเจตจำนงอิสระของแท้ และเจตจำนงอิสระที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เจตจำนงอิสระของแท้คือ ยามที่เธอมีอิสระจริง ๆ หลังการรู้แจ้งแล้ว เธอสามารถใช้เจตจำนงอิสระของเธอได้ดีขึ้น ก่อนการรู้แจ้งเราก็ได้แต่ก้มหัวให้กับโชคชะตาและพรหมลิขิตเท่านั้น บางครั้งเจตจำนงที่แข็งแกร่งของเราก็ตื่นขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเราก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ แต่น้อยนักที่คนจะมีเจตนาที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ดังนั้นเจตจำนงอิสระคือ การที่พระเจ้าปล่อยให้เธอทำสิ่งที่เธอต้องการ แต่แล้วเธอก็สร้างผลลัพธ์ที่ไม่ดีออกมา ตามที่ไบเบิ้ลกล่าวว่า “หว่านพืชอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น”

ดังนั้น ถ้าเราใช้เจตจำนงอิสระในแบบที่ขาดการพิจารณา เราทำสิ่งที่เลวต่าง ๆ และเมื่อผลลัพธ์ที่ไม่ดีมาหาเรา ณ เวลานั้นก็จะไม่มีเจตจำนงอิสระอีกต่อไป เพราะเราต้องอยู่ภายใต้ผลของ “หว่านพืชอย่างไร ก็ได้ผลอย่างนั้น ดังนั้นจึงมีเจตจำนงอิสระ แต่เราต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างชาญฉลาดอย่างไร เมื่อเรารู้แจ้ง เราก็จะรู้วิธีที่จะใช้เจตจำนงอิสระได้ดีขึ้น เพราะเราสามารถเห็นได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด หรือไม่พระเจ้าก็สอนเราแบบเงียบ ๆ และเรารู้ได้จากจิตหยั่งรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ก่อนหน้านี้พวกเราส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ภายใต้โชคชะตา