คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ความโง่เขลามีจุดหมายอยู่ในแผนการของพระเจ้า

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ เอเธนส์ กรีก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)วีดีโอเทป #653

ถ : ความโง่เขลาเป็นกับดักหรือเปล่า หรือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าด้วยเช่นกัน?

อ : มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า มันมีเพื่อเราจะได้สนุก ลืมตัวเราและทำสิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่า โง่เขลา จากนั้นเราก็จะมีความยินดีที่จะจำตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้นแล้ว ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพ-ศักดิ์สิทธ์ทั้งมวล มีความรู้ทุกอย่าง มีความรักทุกอย่าง-เราก็จะไม่มีอะไรทำ แต่พอก็คือพอ เมื่อเวลามาถึงเราก็ควรลืมความโง่เขลา และฉลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง