ความรักในรูปการกระทำ
สหรัฐอเมริกา

โอเปอร์ชั่น ไคน์เนส:
ที่พักพิงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความรัก
โดยกลุ่มข่าวเท๊กซัส (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

การฉลองครบรอบ 30 ปี โอเปอร์ชั่น ไคน์เนส เป็นที่พักพิงของสัตว์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในด้านเหนือของเท็กซัสสถานที่นี้ไม่มีการวางยาฆ่า เป็นมูลนิธิไม่เล็งผลกำไรที่มีความเป็นเอกลักษณ์จริง ๆ มีสัตว์ที่อยู่ในการดูแลในที่พักนี้ประมาณ 200 ตัว และอีกจำนวนมากกว่า 60 ถึง 80 ตัว อยู่กับบ้านที่ให้การอุปถัมภ์ โอเปอร์เรชั่นไคน์เนส ช่วยเหลืออุปถัมภ์จัดความเหมาะสมให้กับผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับตัวสัตว์เองให้ทั้งคู่มีความต้องการคล้องจองกัน สัตว์เลี้ยงทั้งหมดได้รับการตรวจสุขภาพ และทดสอบอารมณ์เพื่อให้แน่ใจว่า สัตว์เหล่านี้อยู่ในสภาพดีก่อนที่จะไปอยู่บ้านใหม่ของพวกเขา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานที่ดีเด่นในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน อนุตราจารย์ชิงไห่หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสรรพสัตว์ จึงได้บริจาคเงิน 10,000 เหรียญดอลลาร์ให้กับหน่วยงานโอเปอร์เรชั่น ไคน์เนส

วันที่ 29 กันยายน ปีทองที่ 3(2549) เพื่อนบำเพ็ญในมลรัฐเทกซัสเป็นตัวแทนสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ไปเยี่ยมหน่วยงานโอเปอร์เรชั่น ไคน์เนส โดยนำเงินไปมอบให้กับ คุณจอนนี่ อังกฤษ ผู้จัดการหน่วยงานโอเปอร์เรชั่น ไคน์เนส คุณอิงแลนด์รับความรักนี้ด้วยความขอบคุณ และกล่าวกับเพื่อนบำเพ็ญว่า ทางหน่วยงานจะใช้เงินจำนวนนี้ให้ดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่รอคอยความช่วยเหลือ

ที่พักพิงสัตว์นี้ยังมีรายการให้ความรู้ที่น่าชื่นชมด้วยความเชื่อว่า ความเมตตาและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมมาจากการเปิดความจริงและการให้ความรู้ต่อคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในด้านความต้องการและธรรมชาติที่น่ารักของสัตว์ อีกรายการหนึ่งที่คุณอิงแลนด์ภูมิใจเป็นพิเศษคือ การไปเยี่ยมเยียนสถานที่พักคนชราทุกเดือนโดยสัตว์อาสาสมัครที่น่ารักและมีความเป็นเพื่อนมนุษย์ของพวกเขา เพื่อให้คนชราที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีโอกาศเล่นกับสุนัขหรือแมว และรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากสัตว์ที่ให้โดยธรรมชาติ เป็นการให้ความสุขมากแก่คนชราที่นั่น บางครั้งเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงวันเวลาในอดีต เมื่อพวกเขาได้เคยมีเพื่อนสัตว์ที่น่ารักเป็นของพวกเขาเอง

สมาชิกสมาคมที่ได้เยี่ยมเยียนที่พักพิงที่ยอดเยี่ยมนี้ได้รับความประทับใจมากในด้านความสะอาดการจัดการและมีเครื่องมืออย่างดี รายละเอียดปลีกย่อยก็ได้รับการดูแลอย่างดี เพื่อเพิ่มพูลความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขของสัตว์น่ารักที่มาเป็นแขกและผู้ที่จะมาเป็นครอบครัวของพวกเขา พวกเราได้รับการเตือนความจำถึงรายละเอียดและวิธีที่ระมัดระวังที่สุดที่อนุตราจารย์ชิงไห่ให้ความรักใคร่ดูแลเพื่อนสัตว์ที่น่ารักของท่าน

ความรู้สึกนึกคิด ความประพฤติ และงานที่ประณีตของพนักงานก็จะต้องเป็นที่ยอมรับที่สุดด้วย คนที่ทำงานกับสัตว์ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความรักและยกย่อง สิ่งที่ได้มาพนักงานได้รับความรักล้นพ้นอย่างไม่มีเงื่อนไข และความชื่นชมไม่มีที่สิ้นสุดจากเพื่อนสัตว์ของเขา อนุตราจารย์ชิงไห่มักจะพูดถึงความน่ารักความฉลาดของสัตว์ ที่แห่งนี้ความจริงที่สุดของคำกล่าวนี้ได้เป็นพยานโดยตรง

คุณอิงแลนด์ ซาบซึ้งต่อความคิดของอนุตราจารย์ชิงไห่ที่มีต่อสัตว์ และให้ความช่วยเหลืออย่างมีน้ำใจที่สุดต่อโอเปอร์เรชั่น ไคน์เนส ในสารที่ฝากถึงท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เธอพูดว่า “เราได้รับเกียรติที่ท่านเลือกเรา เกียรติที่เราได้จากความมีน้ำใจของท่านและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เราขอเพียงขอบคุณท่านจากใต้อุ้งเท้าของเราทั้ง 4 อุ้งเท้าของเขา ขอบคุณท่านเป็นที่สุด