ความรักในรูปการกระทำ

บะรันดี

ความรักที่ไม่ขาดสายของพระเจ้ายังคงแผ่กระจายไปถึงแอฟริกาตะวันออก

รายงานโดยกลุ่มข่าวฟอร์โมซาด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

ท่านอาจารย์ใส่ใจต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอ ต่อจากการแนะนำเพื่อนบำเพ็ญไปขุดบ่อน้ำที่เคนย่า 3 บ่อ (ปัจจุบันบ่อที่ 4 กำลังขุดอยู่) หลังจากทำตัวอย่างให้นานาชาติสนใจภัยแล้งของเคนย่าแล้ว

ท่านอาจารย์ได้บริจาคเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทันทีต่อจากโครงการขุดบ่อน้ำ ให้กับศูนย์วัยหนุ่มสาวคาเมนจิ ที่บะรันดี เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมการศึกษา นำเอาความรักที่ไม่ขาดสายไปใส่ให้กับมุมของแอฟริกาตะวันออกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

บะรันดี ภายในมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติมาตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2536 ก็มีสงครามมาตลอด สิบกว่าปีที่ผ่านมา ฝ่ายปรปักษ์เชื้อชาติฮูทูส์กับเชื้อชาติทูทซี่ มักเกิดการปะทะนองเลือดเสมอ แต่เนื่องจากการให้พรของพระเจ้า และความพยายามไกล่เกลี่ยของหลายฝ่าย ดอกไม้แห่งมิตรภาพเริ่มจะบานระหว่าง 2 เชื้อชาตินี้ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ การขัดแย้งจากภายในเริ่มได้รับการไกล่เกลี่ย เดือนกันยายนปีทองที่ 3 (2549) กองกำลังต่อต้านกองสุดท้ายของบะรันดีได้เซ็นสัญญาสงบศึก

ระหว่างสงคราม ศูนย์วัยหนุ่มสาวคาเมนจิ ที่อยู่ระหว่างเขตแดนเชื้อชาติฮูทูส์กับเชื้อชาติทูทซี่ ได้พยายามทำงานด้านสันติภาพกับการศึกษาอยู่เงียบ ๆ มันก่อตั้งขึ้นโดยผู้เผยแพร่ธรรมชาวอิตาลี 3 คน ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมศาสนาอิตาลีที่เขาสังกัด โดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษากับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้หนุ่มสาวเชื้อชาติฮูทูส์กับเชื้อชาติทูทซี่มาศึกษา กีฬากับดนตรีและทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามให้กับคนรุ่นต่อไปของพวกเขา

จากการรายงานข่าวของโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ถึงอุดมการณ์ความรักกับจิตใจที่ให้การอุทิศตนโดยไม่มีเงื่อนไขของศูนย์วัยหนุ่มสาวแห่งนี้ ท่านอาจารย์ได้แนะนำให้บริจาคเงิน 30,000 เหรียญดอลลาร์ เพื่อส่งข่าวการช่วยเหลือด้วยความรักจากท่านอาจารย์ พวกเราเดินทางไปเยี่ยมศูนย์วัยหนุ่มสาวคาเมนจิ ศูนย์ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองมาก แม้จะเป็นเขตที่ยากจน แต่สภาพศูนย์ดูสะอาด สดใส พวกเราเห็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาขอข้าวโพด ยา เครื่องใช้การเกษตรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งของให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบศูนย์ เมื่อทราบเจตนาการมาเยี่ยมของพวกเราแล้ว ได้แสดงความยินดีต้อนรับและขอบคุณท่านอาจารย์ พร้อมได้แนะนำศูนย์อย่างย่อ ๆ ให้กับพวกเรา เขากล่าวว่า ปัจจุบันมีนักศึกษา 26,000 คน มาเรียนโดยไม่ต้องให้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเลือกวิชาตามชอบ เข้าออกอย่างเสรี ที่ศูนย์มีผู้อาสา ประมาณ 45 คน และมีผู้อาสารับเงินเดือน ครึ่งเดียว ประมาณ 82 คน เพื่อจัดเตรียมให้เรียนได้ทั้งวัน ทำให้มีงานมาก พวกเราเห็นพวกเขาแม้จะงานมาก แต่มีจิตใจสดชื่น และมีระบบดีมาก

ศูนย์วัยหนุ่มสาวคาเมนจิเป็นที่น่าสรรเสริญยกย่อง ที่ทุ่มเททำงานด้านสันติภาพ ได้รับการยอมรับจากใจคน เป็นที่ประทับใจของพวกเรา พวกเราขอบคุณพระเจ้ามาก ที่ทำให้พวกเรามีโอกาสส่งมอบความรักของท่านอาจารย์ไปให้กับชาวบะรันดี ตลอดทางไม่เพียงเข้าใจถึงความหมายของการปรองดองกันกับสันติภาพแล้ว และรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง


ใบเสร็จรับเงินการบริจาคเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากท่านอาจารย์กับหนังสือแสดงความขอบคุณของศูนย์วัยหนุ่มสาวคาเมนจิ