คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ความรักของพระเจ้า ค้ำจุน - โลก
และ ยกระดับแรงสั่นเสทือน

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 ธันวาคม 2544
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #730

 

ถ: ฉันคิดว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันในสิ่งที่ท่านได้พูดเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าที่กระทำที่นี่ เพราะท่านได้พูดว่าพระเจ้าของ 3 โลกจะต้องถูกทำลายด้วยเช่นกัน เพราะไม่มีอะไรที่จีรังที่นี่ เพราะฉะนั้นโลกจะมีอายุแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเมื่อมันแย่มากจนไม่มีใครสามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไป มันก็จะถูกทำลาย

 

อ: ใช่ แต่ถ้ามีใครบางคนอยู่ที่นี่ มันก็ไม่แย่นัก มันไม่จำเป็นต้องตลอดกาลตลอดไป เพียงอยู่ที่นี่และค้ำจุนโลกจนกระทั่งทุกคนรู้แจ้งหมด จากนั้นแม้ถ้าโลกถูกทำลาย... มันไม่ใช่การทำลายทางกายภาพที่ฉันกำลังพูดถึง นอกจากนั้นถ้าทุกคนรู้แจ้ง ก็ไม่มีสงครามอีกต่อไป และแรงสั่นสะเทือนของโลกก็จะเปลี่ยน แล้วมันก็จะไม่ใช่โลกอีกต่อไป มันจะเป็นสวรรค์ มันจะมีความถี่ที่สูงกว่า และความถี่ที่สูงเช่นนั้นก็ยากที่จะทำลาย

ความถี่ที่หยาบของมันง่ายที่จะทำลายในขณะนี้ เพราะมันเป็นแบบนี้ คือผู้คนไม่บำเพ็ญ พวกเขาไม่ตื่นขึ้น แต่ในอีกสองสามพันปี อย่างเช่น 3,000 ปี คนก็จะแตกต่างออกไป ยกตัวอย่าง ถ้าใครบางคนเช่นบาบาจี อยู่ต่อไปเพื่อค้ำจุนโลก แรงสั่นสะเทือนของโลกก็จะไม่แย่นัก และจะมีอิทธิพลต่อคนอย่างช้า ๆ แล้วพวกเขาก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น และทุกคนก็จะอยากเป็นโยคีและบำเพ็ญ แล้วโลกก็จะแตกต่างออกไป

มันก็เพื่อจุดหมายนั้น – ไม่ใช่เก็บดาวเคราะห์นี้ไว้ตลอดไปหรืออะไร – แต่มีชีวิตอยู่เพื่อให้พรผู้คนของโลก ไม่ใช่ให้พรโลก แต่ให้พรพวกเขาและให้พรโลกสำหรับทุกสิ่ง ไม่ใช่แค่ผู้คน และถ้ามีคนจำนวนมากตื่นขึ้นมากขึ้น พวกเขาก็จะได้รับอิทธิพล แต่มันก็ช้ากว่า แน่นอน ช้ากว่าการที่เธอทำมันด้วยตัวเธอเอง ถ้าคนอื่นมีอิทธิพลต่อเธอ มันจะช้ากว่า เพราะมันต้องเกี่ยวข้องกับเจตจำนงของเธอ เธอจะต้องต้องการรู้แจ้ง ดังนั้น อาจารย์จึงสามารถค้ำจุนโลกต่อไป จนกระทั่งทุกคนต้องการรู้แจ้ง แล้วจากนั้นพวกเขาก็จะทำด้วยตัวเอง