คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

รู้จักพระเจ้า
แล้วเราจะเข้าใจ
วิธีการของพระองค์

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
เทลอาวีฟ อิสราเอล วันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #671
 

ถ : ฉันรู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ตรงนั้น แต่ทำไมพระเจ้าจึงไม่ช่วยเรา เมื่อเราเดือดร้อน หรือเมื่อเราขอท่านอย่างมากให้ช่วยเรา? ฉันรู้ว่าพระองค์ฟัง แต่ฉันก็สวดอย่างมากถึงท่าน และบ่อยครั้งที่ฉันไม่มีคำตอบ

อ : พระองค์ตอบตลอดเวลา พระองค์ช่วยเราเสมอ เพียงแต่เราไม่รู้วิธีการของพระองค์ ฉันเคยอธิบายมาแล้วว่า เราจะต้องเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า เพื่อดูการทำงานของพระองค์ เพื่อดูแผนการสำหรับจักรวาลของพระองค์ แล้วเราก็จะเข้าใจว่า ทำไมสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราเสมอ! แต่เราคาดหวังต่างออกไป เราคิดว่า โอเค ถ้าพระเจ้ารักฉัน พระองค์จะต้องให้เงิน ภรรยาที่สวย สามีที่ดี งานที่ดี ลูกๆ ที่เชื่อฟังแก่ฉัน และไม่ให้ความเจ็บป่วย ความยากจน และความลำบากเดือดร้อน

มันไม่เป็นในลักษณะนั้นเสมอไปที่พระองค์ช่วยเรา พระองค์ได้ช่วยจริง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างออกไปมากมาย และเป็นไปในลักษณะที่ดีที่สุดเสมอ แต่เฉพาะเมื่อเราเข้าไปข้างในเท่านั้น ที่เราจะเห็นว่าพระองค์ทำงานอย่างไร และเราก็จะรู้สึกขอบคุณทุกวัน ทุกวัน!

ดังนั้นเมื่อพระเยซูตาย พระองค์ก็ไม่ได้โทษพระบิดา เปล่าเลย! หาไม่แล้วพระองค์อาจจะหนีไปก็ได้ พระองค์ทราบมาก่อนแล้ว แต่พระองค์ก็ไม่ได้หนีไป พระองค์ทราบ พระบิดาได้บอกพระองค์แล้ว เวลาของพระองค์ได้มาถึงแล้ว และพระองค์จะกลับไปสู่มิติที่สูงกว่า สถานที่ที่ดีกว่า ดังนั้น ความเจ็บปวดนิดหน่อยทางกายจึงไม่มีความหมายอะไรต่อพระองค์ มันก็เป็นแบบเดียวกันกับพวกเรา ความทรมานลำบากทางกายจะไม่มีความหมายสำหรับเรา ยามเผชิญกับความตาย เราจะหัวเราะและบอกลาชีวิต นั่นคือ วิธีการของผู้รู้แจ้ง ดังนั้น เธอจะต้องรู้แจ้ง แล้วเธอก็จะรู้ว่าทำไมทุกอย่างจึงเป็นแบบนี้ เธอจะไม่จำเป็นต้องถามฉันหรือใครอีกต่อไป เพราะเธอมีความรู้ (เสียงปรบมือ)