บุคคล ดงาม และ หตุการณ์ ที่งดงาม

 

อนาคตของเยาวชนของเราอยู่ใน มือของพวกท่าน

โดยกลุ่มข่าวจากสหรัฐอเมริกา (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ถูกดลบันดาลจากความประสงค์ของเขาที่จะรักษาโลกใบนี้ของเราให้ปลอดภัยสำหรับเยาวชนรุ่นหลัง นักเขียน นักแสดง และผู้สร้างภาพยนต์ เทริก พิพคิ่น ได้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการทำให้อนาคตสดใสและดีขึ้น

"Nobelity"(คุณธรรมอันสูงส่ง) เป็นภาพยนต์เกี่ยวกับ "เราสามารถทำอะไรที่จะเป็นการช่วยเหลือได้บ้าง?" ขณะที่พิพคิ่นได้ค้นคว้าหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของโลกนี้ เขาได้ไปสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, การแพทย์, เศรษฐศาสตร์ และสันติภาพจำนวน 9 ท่าน รวมด้วยผู้ก่อตั้งการเคลื่อนไหวของกรีนเบิล คุณวังการี มาท์ไห่ (สันติภาพปี 2547), ผู้นำของการปรองดองกันในแอฟริกาใต้ คุณเดสมอนด์ ทูทู (สันติภาพปี 2527) และนักฟิสิกส์นิวเคลียร์และนักปลดอาวุธ คุณเซอร์ โจเซฟ โรท์บลาท์ (สันติภาพปี 2548) นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อายุ 96 ปี ผู้ที่รวมกำลังล้มเลิกอาวุธปรมาณูกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ภาพยนตร์ดังกล่าวได้ใช้ในการริเริ่มและปลุกสำนึกผู้คนเกี่ยวกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในโลกของเรา ปัญหาเรื่องสุขอนามัย กับระเบิดฝังดิน อาวุธนิวเคลียร์ วิกฤตพลังงาน ความหิวของผู้คนในโลก รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เสื่อมลงและอนาคตของเด็ก ๆ ของพวกเรา

ไม่เหมือนพวกสารคดีที่เพียงแสดงให้ผู้คนได้ทราบถึงปัญหาเหล่านั้น ภาพยนตร์เรื่อง "NoBelity" เป็นสิ่งที่สามารถดลใจพวกเราให้ช่วยกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ภาพยนตร์เน้นที่ว่าเพียงคนเดียวสามารถจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ถ้าคนคนนั้นตั้งใจทำบางอย่าง คุณเดสมอนด์ ทูทู ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่า "ทะเลแท้จริงแล้วเกิดจากหยดน้ำหลาย ๆ หยด ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านทำ สถานที่ที่ท่านอยู่ล้วนแต่มีความสำคัญ มีความหมาย

ข่าวสารอันนี้ก็คือ สันติภาพและอนาคตอันสดใสไม่เป็นเพียงแต่ความปราถนา ความฝัน นิมิตที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นความจริงซึ่งทำให้เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือกัน ความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความพยายามร่วมกัน