รางวัลผู้นำโลกที่ส่องแสง
 ภาพลักษณ์ผู้นำที่ยิ่งใหญ่นำโลกไปสู่
ยุคการไม่สูบบุหรี่

โดยพี่ประทับจิตชาย เบอร์นาร์ด ลีช เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

7 พฤศจิกายน ปีทองปีที่ 3 (2549) สมาชิกของครอบครัวกวน อิน ในดับลิน รู้สึกตื่นเต้นเมื่ออยู่ในเส้นทางที่จะไปที่อาคารทำการของรัฐบาล เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่พิเศษกับรัฐมนตรี ไมเคิล มาร์ติน ผู้ซึ่งได้รับรางวัล ผู้นำที่ทำให้โลกสดใส จากท่านอาจารย์ผู้เป็นที่รักของเรา
รัฐมนตรี ไมเคิล มาร์ติน

นายมาร์ติน ซึ่งรับผิดชอบงานในฐานะรัฐมนตรีของ หน่วยงานอนามัย ในปี 2547 ได้ประกาศห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทุกแห่งทั่วทั้งไอร์แลนด์ ซึ่งมีการต่อต้านอย่างรุนแรงในการร่างพระราชบัญญัติมาจากหลาย ๆ ท้องที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ประกาศออกมาเป็นกฎหมาย ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า รัฐบาลไอร์ริชไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่เคยสูบกันแบบเสรีโดยที่อยากสูบเมื่อไรหรือที่ไหนก็ได้ที่ผู้สูบต้องการ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจมาก จากวันแรกของการประกาศห้ามสูบบุหรี่จนกลายมาเป็นกฎหมาย อัตราการปฏิบัติตามเป็น 100% จนปัจจุบันนี้ผ่านมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากที่การประกาศห้ามสูบบุหรี่มีผลบังคับใช้ มันเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไอร์ริชมาตลอด ประเทศอื่น ๆ ได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการนี้ในไอร์แลนด์อย่างใกล้ชิด และต่อมาได้ประกาศการห้ามสูบบุหรี่เช่นกัน ดังนั้นจึงถือได้ว่า การประกาศการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นได้เริ่มต้นโดยนายมาร์ตินและได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วย

นายมาร์ตินผู้ซึ่งได้รับรางวัล ได้ตั้งใจฟังจดหมายจากท่านอาจารย์ ซึ่งบาทหลวงท้องถิ่นเป็นผู้อ่านให้ฟัง และเขาได้แสดงความปิติยินดีในการที่ได้รับโล่หเป็นของที่ระลึกโดยที่เขาจะเก็บรักษามันไว้ตลอดไป แม้ว่ารัฐมนตรีจะได้รับความกดดันอย่างหนักมาเป็นเวลานาน เขาก็ได้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและขอบคุณเราสำหรับการมอบโล่ห์ให้ เราออกจากที่ทำงานของเขาด้วยความรู้สึกที่พิเศษในการประพฤติปฏิบัติของท่านอาจารย์ของเราที่ได้ให้เกียรติรัฐบาลที่กล้าหาญ โดยรัฐบาลได้ปฏิบัติเหมือนกับเป็นผู้ป้องกัน เป็นผู้พิทักษ์ประชาชน และเป็นผู้นำของโลกในเรื่องของสุขภาพ ยุคของการไม่สูบบุหรี่