การพัฒนาเชิงบวกในโลก

ทั่วโลกต่อต้านการลงโทษถึงตาย

 

จากข่าวเอสเอ็มทีวี ตอนที่ 75

นับตั้งแต่การรณรงค์ทั่วโลกที่เริ่มในประเทศอิตาลีเมื่อ 13 ปีที่แล้วให้ยกเลิกการลงโทษถึงตาย ในปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ครึ่งค่อนโลกให้การเห็นด้วย การรณรงค์นี้เพื่อเรียกร้องความเมตตาต่อชีวิตมนุษย์โดยการส่งต่อข้อความไม่เห็นด้วยทั้งหมดของทั่วโลก ประเทศอิตาลีได้ขอร้องให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป(EU) สนับสนุนให้มีการเริ่มต้นในระดับของสหประชาชาติ การประชุมโลกครั้งที่สามเพื่อต่อต้านการลงโทษถึงตายมีหมายกำหนดการการประชุมที่ปารีสในปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 เดือนกุมภาพันธ์

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35043

http://www.deathpenalty.org/index.php?pid=events&menu=1%22

 

ฟิลิปปินส์ยกเลิกการลงโทษถึงตาย

♥♥♥♥♥

จากข่าวเอสเอ็มทีวี ตอนที่ 65

 
ประธานาธิบดี กลอเรีย มากาปากัล อาโรโย

วันที่ 24 มิถุนายน 2549 ประธานาธิบดี กลอเรีย มากาปากัล อาโรโย ของฟิลิปปินส์ ได้ลงนามในกฏหมายสำคัญสำหรับทั้งประเทศ นั่นคือ การยกเลิกการลงโทษประหารชีวิต ฟิลิปปินส์ได้ต่อต้านการลงโทษถึงตายมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2530 ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่สองในภูมิภาคนี้ที่ตอบรับในทันที อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ได้เริ่มต้นใหม่ล่าช้าถึงปี 2533 ปัจจุบันนี้ เกือบสิบปีให้หลัง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมีความเมตตานี้ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ 25 ในแถบเอเชียแปซิฟิคที่ต่อต้านการลงโทษประหารชีวิต นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นบวกมากทีเดียวในเวลานี้ ประธานาธิบดีอาราโยกล่าวว่า "เราจะเดินหน้าเพิ่มน้ำหนักความคิดของเราในการการควบคุมและป้องกันคดีอุกฉกรรจ์ มากกว่าที่จะคร่าชีวิตของผู้ที่ก่อคดีนั้น" การเห็นคุณค่าของชีวิตอันมีค่าของมนุษย์ ฟิลิปปินส์ได้ยืนยันหลักแห่งความเมตตาและให้โอกาสประชาชนได้กลับตัวกลับใจ

http://web.amnesty.org/library/Index/
ENGACT530032006?open&of=ENG-2EU