คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

เชื่อในความดีและปัญญา
มากกว่าเชื่อใน “บาป”

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ปานามา (ที่ทำการของหนังสือพิมพ์) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 วีดีโอเทป #106

ถ: ถ้าเราถูกสร้างให้เป็นพระเจ้าโดยพระเจ้า เช่นนั้นแล้วระดับอะไรที่เราจะไปถึง?

อ: เราจะไปถึงพระเจ้า เราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูเป็น พระเยซูตรัสว่า “ฉันและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” เราจะไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของเราไป เราเพียงแต่สูญเสียความเป็นตัวตนปลอมของเราไป จากนั้นเราก็จะรู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของเรา ฉันขอพูดให้ชัดกว่านี้ คือ ส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ถือเอาตัวพวกเขาเป็นร่างกายของพวกเขาและบุคลิกลักษณะของพวกเขา แต่บุคลิกลักษณะไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริง บุคลิกลักษณะ คือ สิ่งที่เราถูกสอนให้เป็น สิ่งที่เราถูกทำให้เชื่อว่าเราเป็นเช่นนั้น ซึ่งเกิดจากการสะสมของประสบการณ์และความรู้ ซึ่งถูกถ่ายทอดมาให้เราจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง และโดยทางอิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อม และภูมิหลัง รวมทั้งการศึกษา

ดังนั้นเธอจะพบว่าพี่ชายน้องชาย 2 คนซึ่งเกิดในครอบครัวเดียวกัน พวกเขาทั้งสองจะมีบุคลิกที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับว่าพวกเขามีเพื่อนชนิดไหน พวกเขาได้รับการศึกษาชนิดไหน พวกเขามีงานทำชนิดไหน และบางครั้งบุคลิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการฝึกฝนและจากการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้น บางครั้งคนที่ได้รับการศึกษามากกว่าก็ประพฤติแตกต่างจากคนที่ไม่ได้รับการศึกษา ยกตัวอย่าง แอร์โฮสเตสประพฤติเป็นแบบเดียวกัน-สุภาพเสมอ ยิ้มเสมอ เพราะเธอได้รับการฝึกมาให้ทำเช่นนั้น และเราก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคลิกแบบนั้น “โอ เธอดีมาก เธอมีมารยาทมาก เธอสุภาพมาก” เราควรพูดว่า นี่คือการฝึกของเธอหรือภูมิหลังของเธอ ไม่ใช่ตัวเธอ ทุกคนสามารถได้รับการฝึกให้กลายเป็นแบบนั้นได้ ถ้าเขามีเวลาและโอกาส

ดังนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าหรือธรรมชาติแห่งพระเจ้าภายในตัวเรา เราก็จะรู้ว่า ตอนนี้เราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อน เราจะค้นพบตัวตนใหม่ ความจริงมันเก่าแก่มาก แต่เพิ่งถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ แล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีความรักทั้งมวล ให้อภัย มีปัญญา มีความเมตตาเหมือนพระเจ้า เราจะแหวกว่ายผ่านขยะแห่งประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมมา และความมีอคติ และความคิดที่มีมาแต่เก่าก่อน และผลักความคิดที่ผิด ๆ ออกไป เพราะเราได้รับสิ่งนี้จากผู้คนที่โง่เขลา และสังคมขนบธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้องและฉลาดเสมอไป แล้วเราก็สามารถประกาศว่า “ฉันและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน!” แล้วเราก็สามารถเป็นตัวเราจริง ๆ หลุดพ้น - หลุดพ้นจากโซ่ตรวนจอมปลอมแห่งความเข้าใจจอมปลอมเหล่านี้ แล้วเราก็สามารถพูดได้ว่า “ฉันสมบูรณ์พร้อมเหมือนพระบิดาในสวรรค์”

เพราะฉะนั้น อย่าเชื่อในบาป มันแค่ปรากฏเป็นแบบนั้นเท่านั้น เราต้องเชื่อในความดีและปัญญา และการสืบทอดของพระเจ้าที่เป็นพระบิดา ซึ่งเป็นพระเจ้า ซึ่งคือปัญญา ซึ่งคือความเมตตาและความรัก ก็เหมือนกับห่อกระดาษของลูกกวาดเหล่านี้: (ท่านอาจารย์สาธิต โดยชูลูกกวาดที่มีกระดาษห่อ) กระดาษห่ออาจแตกต่างกัน แต่ข้างในมันก็หวาน มันเป็นบริษัทเดียวกันที่ทำมัน (ทุกคนปรบมือ) ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้ มันก็ไม่ง่ายที่จะรักศัตรูของเรา มันก็ไม่ง่ายที่จะยกโทษบาปของผู้คน เห็นความสำคัญของหลักการไหม? เหตุนี้ฉันจึงได้บอกเธอว่า พระเยซูมีชื่อเสียงไม่ใช่จากปาฏิหาริย์ของพระองค์ แต่จากหลักการของพระองค์ และฉันก็บอกหลักการเดียวกันนี้แก่เธอ สิ่งที่ฉันพูด มหาอาจารย์สมัยโบราณทั้งหลายก็ได้พูดมาแล้ว ฉันแค่นำมาให้เธอสังเกตเห็น และทำให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อให้เธอเข้าใจ