คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

หน้าที่อันสูงส่งของสื่อสารมวลชน

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
ปานามา (ที่ทำการของหนังสือพิมพ์)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 วีดีโอเทป #106

ถ: ฉันสนใจที่จะทราบถึงความประทับใจของท่านหรือความเห็นส่วนตัวของท่าน ต่อบทบาทของหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มันทำให้เกิดความเกลียดชังของมวลมนุษย์ไหม?

อ: ใช่ มันจริง ฉันเห็นด้วยกับเธอ หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ หรือระบบสื่อสารทางวิทยุควรที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการรับใช้มวลมนุษยชาติ เพื่อทำให้คนรู้แจ้ง และเพื่อความบันเทิงของผู้คน และพวกเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของพวกเขาในบางส่วน

แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีการกระทำที่เลินเล่อในพลังสื่อสารนี้ ดังนั้น บางครั้งข่าวที่เท็จและข่าวที่บิดเบือนทำให้เข้าใจผิด และภาพรุนแรงบางชนิด และการแสดงที่ไม่ดีอย่างมากก็ถูกนำเสนอทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือโรงละคร ความผิดพลาดนี้ควรได้รับการแก้ไข เพราะมันทำให้ความเกลียดชังระหว่างชาติ หรือกลุ่ม หรือนิกายเพิ่มมากขึ้น และสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น

ดังนั้น ฉันจึงเห็นด้วยกับท่านสุภาพบุรุษเกี่ยวกับความเห็นของเขาในเรื่องนี้ เราควรทำทุกอย่างที่อยู่บนอำนาจของเรา เพื่อย้ำเตือนหนังสือพิมพ์ และวิทยุ และระบบสื่อสารให้จดจำหน้าที่อันสูงส่งของพวกเขาเอาไว้ และไม่เปิดทางให้กับอารมณ์บางส่วนหรือชื่อเสียงของโลกนี้ พวกเขาควรเลือกสิ่งที่มีประโยชน์และรู้แจ้งเสนอต่อผู้คน และพวกเขาควรละทิ้งสิ่งที่เป็นอันตราย หรือรุนแรง หรืออิทธิพลที่ไม่ดี และไม่ควรฉายหรือแสดงสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่

ฉันไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่ควรรายงายเรื่องที่เป็นจริง แต่ฉันหมายความว่า พวกเขาไม่ควรเพิ่มเติมธรรมชาติอันรุนแรงของโลกด้วยความรุนแรงมากขึ้น และความรุนแรงที่จินตนาการได้ให้มากขึ้น รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดจากการจินตนาการและความชั่วร้ายทั้งหลายในภาพยนตร์ และในข่าว และในข้อเขียน สิ่งนั้นไม่ดีและมีผลร้ายที่สุดต่อเด็ก ๆ