รายงานจากทั่วโลก

ฟอร์โมซา

จัดการเรียนการสอนเพื่อมอบความรัก

รายงานโดยกลุ่มข่าวจั้งฮว่า (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

[จั้งฮว่า] วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน ปีทองที่ 3 (2549) บริเวณสนามหน้าสหกรณ์ หยวนหลินเจิ้น อำเภอจั้งฮว่า จัดงานผลไม้เชื่อมน้ำผึ้งกับฤดูวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์เกษตรพิเศษประจำท้องถิ่น ในงานนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรพิเศษประจำท้องถิ่นต่าง ๆ แล้ว ยังได้จัดงานสำหรับครอบครัว การผลิตการสอนทำมันด้วยตัวท่านเอง (Do It Yourselves) การวาดภาพกับการประกวดการแสดงต่าง ๆ ฟรี รายละเอียดของงานสนุกสนานมาก

ศูนย์จั้งฮว่าของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยให้เพื่อนบำเพ็ญแม่ลูกที่มีความเชี่ยวชาญในการปั้น มาสอนให้ทุกคนปั้นตัวสัตว์เล็ก ๆ ฟรี และมีเพื่อนบำเพ็ญ 2-3 คนไปแจกแผ่นปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต พร้อมจัดรายการตอบปัญหาที่มีรางวัล ขณะเดียวกันเปิด ดีวีดี "วีระบุรุษที่แท้จริง" เพื่อนำข่าวสารการรักและคุ้มครองสัตว์กับสิ่งแวดล้อมและความสำคัญในการทานอาหารมังสวิรัติ มาปลูกฝังไว้ในใจของแต่ละคน พวกเราติดสติกเกออร์ที่มีคำว่า ความรัก ไว้บนกระดานส่งงานของแขกที่เข้าชม เพื่อเตือนความทรงจำ และสติ๊กเกอร์ที่อยู่ของเว็บไซด์กวนอิม สองวันต่อมามีผู้คนหลายร้อยคนถือเอาผลงานด้วยความรักกลับบ้าน เชื่อว่าต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อพวกเขาเห็นสัตว์ที่ปั้นเหล่านี้ ความรักจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีก จากการจัดงานครั้งนี้ พี่น้องชาวหยวนหลินได้รู้จักอุดมการณ์รักและคุ้มครองสัตว์กับอาหารมังสวิรัติได้ลึกซึ้งมากขึ้น

 

สมุดลงเวลาเหตุการณ์

เพื่อก้าวไปพร้อมกับการยกระดับจิตวิญญาณที่อยู่ในระหว่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของโลก ศูนย์ท้องถิ่นของสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ ได้ยึดมั่นการจัดสัมมนาทางวีดีทัศน์และการแบ่งปันสัจธรรมอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ

ยินดีต้อนรับร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับญาติมิตร สำหรับหมายกำหนดการล่าสุดของกิจกรรมของเรา โปรดเยี่ยมชม URL ต่อไปนี้: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm