โลกของสัตว์ที่มีจิตใจอารมณ์  

โครงการ [สุนัขเรือนจำ] นำประโยชน์ 2 ชั้น
มาสู่ผู้ต้องขังกับสุนัขจรจัด

รายงานโดยกลุ่มข่าวซินจู๋
(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

 

ผู้บัญชาการเรือนจำหวง
กับสุนัขจรจัดที่เขาดูแล

ผู้บัญชาการเรือนจำซินจู๋ คุณ หวงหยงตวน เป็นผู้ที่รักสุนัข หลังจากสุนัขที่รักตายไปแล้ว จึงหันไปสนใจสุนัขจรจัด สุนัขจรจัดที่อยู่ตามหน้าเรือนจำกลายเป็น[เพื่อนเก่า]ของเขาหมด พอเวลามาถึงก็มารอคอยอยู่ที่ที่ให้อาหาร ผู้บัญชาการหวงเคยดูโทรทัศน์เห็นทางเรือนจำสหรัฐอเมริกาที่ให้ผู้ต้องขังเลี้ยงและฝึกสุนัขจรจัด ดังนั้น จึงเกิดความคิดขึ้นมา กำหนดจะเปิดงานที่เรือนจำในประเทศก่อน สร้างบ้านสัตว์จรจัดขึ้นในเรือนจำ โดยให้ผู้ต้องขังรับเลี้ยง ปกครอง ฝึกฝนต่าง ๆ เป็นต้น หวังว่าจากการร่วมงานกับสัตว์ เรียนรู้การควบคุม อารมณ์ ปกครองและเคารพต่อสิ่งมีชีวิตด้วยตัวเอง สุนัขที่ผ่านการฝึก จะเปิดให้ประชาชนมารับไปเลี้ยง ทำเช่นนี้สามารถแก้ปัญหาสุนัขจรจัดได้

เมื่อความคิดนี้ถูกเปิดเผยขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก [สมาคมบำบัดและช่วยเหลือสัตว์ของใต้หวัน] อย่างเต็มที่ ทางสมาคมได้ช่วยเหลือทางเรือนจำไปคัดเลือกสุนัขจรจัดที่เหมาะสมตามสถานรับเลี้ยงสัตว์ จากนั้น ให้ทางเรือนจำจัดการให้ผู้ต้องขังที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ มารับการฝึกอบรมหลักสูตรโดยเฉพาะจากทางสมาคม และรับผิดชอบดูแลสุนัขจรจัด

จากการร่วมมือทำงานของผู้ต้องขัง โดยใช้เศษเหล็กมาประกอบเป็น [บ้านพักสุนัข] ได้ทำสำเร็จ ทางเรือนจำก็ได้จัดตั้ง [หน่วยงานฝึกสุนัขเรือนจำ] ขึ้นมา คัดเลือกผู้ต้องขังที่รักสัตว์และมีประสบการณ์การเลี้ยงออกมา 7 คน โดยให้สุนัข 1 ตัวต่อ 1 คนในการดูแลสุนัขที่ตัวเองรับผิดชอบ ทาง [สมาคมบำบัดและช่วยเหลือสัตว์ของใต้หวัน] จะส่งครูฝึกมาแนะนำผู้ต้องขังในการฝึกและดูแลสุนัขจรจัดทุกสัปดาห์

หนึ่งเดือนที่ผ่านมา สุนัขกับผู้ต้องขังได้สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ผู้ต้องขังที่อยู่ในกลุ่มฝึก จะอยู่ที่บ้านพักสุนัขตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงบ่าย 4 โมง ช่วยสุนัขอาบน้ำ จับหมัด ให้อาหาร กับฝึกฝน ปัจจุบันสุนัขแต่ละตัวต่างจำเพื่อนตัวเองได้ และฟังคำสั่งให้เคลื่อนไหวแบบง่าย ๆ ได้ หลังจากผู้ต้องการที่เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมแล้ว ได้รับประโยชน์ไม่น้อย ผู้ต้องขังแซ่หลัวคนหนึ่งกล่าวว่า ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับสุนัขเรือนจำ แม้จะต้องใช้ความพยายามมาก แต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องการดูแล ตกแต่ง ฝึกฝนสุนัข เขาคิดว่าต่อไปหลังจากเขาออกจากเรือนจำแล้ว จะไปพัฒนาด้านนี้ เนื่องจากผลงานโครงการสุนัขเรือนจำประสบความสำเร็จ ทางเรือนจำจะจัดฝึก [สุนัขจับยาเสพติด] มาตรวจสอบยาเสพติด เพื่อป้องกันผู้ต้องขังสอดไส้นำเอายาเสพติดเข้าห้องเรือนจำ

โครงการสุนัขเรือนจำของเรือนจำซินจู๋ แม้จะมีขึ้นไม่นาน แต่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ผู้ต้องขังไม่เพียงได้ความมั่นใจกลับคืนมา สร้างทัศนะนิยมที่มีความรักและคุ้มครองสัตว์ และเรียนรู้การรักและคุ้มครองตัวเอง ให้คุณค่ากับชีวิต และสุนัขจรจัดที่ไม่มีผู้ให้ความรักหลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว สามารถอยู่เป็นเพื่อนผู้ต้องขังชราและผู้ที่ต้องขังยาว ด้วยการปลอบใจและให้การสนับสนุนทางใจ ยังสามารถช่วยเจ้าหน้าที่เรือนจำเดินตรวจสอบ คอยระวังคุ้มครอง หรือเปิดให้ประชาชนมารับไปเลี้ยงด้วย หวังว่าอีกไม่นานเกินรอ โครงการสุนัขเรือนจำสามารถเผยแพร่ไปสู่เรือนจำทุกแห่งในฟอร์โมซา สร้างความดีงามให้กับผู้ต้องขังและสุนัขจรจัด