การยกระดับจิตวิญญาณ
 

หนังสือ
ใหม่ล่าสุด

ของอนุตราจารย์ชิงไห่

หวนคิด ถึง ทองนาค (ฉบับภาษาจีน)

 

- ประมวลบทกวีใหม่ล่าสุดของอนุตราจารย์ชิงไห่
นักบุญวัยสาวระบายความรัก แสดงออกถึงความรักแท้ชั่วนิรันดร

<หวนคิดถึงทองนาค> เก็บรวบรวมบทกวีอันไพเราะรวม 56 บท ที่อนุตราจารย์ชิงไห่เขียนขึ้นตอนเยาว์วัย เป็นฉบับภาษาจีนฉบับแรกที่เพิ่งจัดพิมพ์ออกมา ซึ่งต่อจากฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาเอาหลาก เนื่องจากระหว่างการจัดแปลมีความรักจากท่านอาจารย์คอยให้การแนะนำ ประมวลบทกวีฉบับนี้เรียกได้ว่าเป็นฉบับที่รวมศิลปะ ความงาม ความรักและความวิเศษสุด

นักกวีมีจิตใจความรู้สึกไว อายุ 7 ขวบก็เขียนบทกวีบทแรก ตอนที่ 1 ของประมวลบทกวีฉบับนี้ ในบท[ความรักของมนุษย์]นักกวีอาศัยความรักของคนในครอบครัว คุณครู เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ้าน คนรอบข้าง มาบรรยายอย่างละเอียดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและคน

ถ้าโลกภายนอกที่ไม่สงบและเต็มไปด้วยความทุกข์ ขัดแย้งมาตลอด โลกแห่งจิตภายในจะต้องมีสถานที่ที่อบอุ่นโรแมนติกอย่างแน่นอน คลองที่หลบลมพายุช่างโชคช่วงชัชวาลจริง ๆ ในตอนที่ 2 มีบท[ความรักที่กระตือรือร้น]นักกวีอาศัยปากการะบายความรัก บรรยายถึงความรักอันโรแมนติกที่ทำให้คนหลงไหลใฝ่ฝัน แต่ละบทเต็มไปด้วยความหมาย วิเศษไม่เหมือนใคร เหมือนเป็นบทเพลงที่ซาบซึ้งใจทำให้คนได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ และมีความเชื่อมั่นต่อความมหัศจรรย์ของความรักอีกครั้ง

ประมวลบทกวี <หวนคิดถึงทองนาค> ฉบับนี้ อนุตราจารย์ชิงไห่ ได้ระบายความรู้สึกจากใจจริงที่มีต่อความรักและชีวิตในขณะที่เธอยังเยาว์วัย ขณะที่ชมแต่ละบทที่เขียนจากใจจริง ผู้อ่านจะซาบซึ้งกับความรักแท้ชั่วนิรันดรที่แสดงออกจากนักกวีที่เป็นนักบุญ

 

การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดแวะชม http://www.theCelestialShop.com การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์นานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd)
โทร :(886)2-87873935/ โทรสาร :(886)2-87870873
อีเมล์ : smchbooks@Godsdirectcontact.org
สั่งจ่ายในไต้หวัน บัญชีเลขที่ 19259438 (กรณีสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co.,Ltd.)
เชิญแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือของเราในเว็บไซต์เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือ และสรุปรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอาจารย์ :
http://www.smchbooks.com/ (มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและจีน)