การยกระดับจิตวิญญาณ
 

ซีดีใหม่ล่าสุด
ของอนุตราจารย์ชิงไห่

ซีดี-CR02 (ปราศรัยธรรมด้วยภาษาจีน)

การบำเพ็ญต้องปล่อยวางสบาย ๆ อิสระ /
ที่มาของการไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

งานฌาน 4 ที่กรุงเทพฯ วันที่ 22-25/10/2540

 

รายละเอียดที่สำคัญ :

การวินิจฉัยว่าตัวเองบำเพ็ญก้าวหน้าหรือไม่ ต้องคอยตรวจสอบความรักของตัวเองได้พัฒนาหรือไม่ ? เวลานั่งสมาธิไม่มีประสบการณ์ เวลานอนหลับกลับมีประสบการณ์ เหตุการณ์เช่นนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไร? เวลามีปัญหาจะขอให้นิรมาณกายท่านอาจารย์ช่วยจะต้องทำอย่างไรจึงจะติดต่อกับนิรมาณกายของท่านอาจารย์ได้ เวลาทำงานจะแยกแยะอย่างไรว่าทำด้วยอัตตาหรือทำด้วยปัญญา? [บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์] มีความหมายที่แท้จริงและมีที่มาอะไร ? [บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์] เช่นไรจึงจะช่วยการบำเพ็ญได้ และมีกุศล?

 

การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดแวะชม http://www.theCelestialShop.com การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์นานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd)
โทร :(886)2-87873935/ โทรสาร :(886)2-87870873
อีเมล์ : smchbooks@Godsdirectcontact.org
สั่งจ่ายในไต้หวัน บัญชีเลขที่ 19259438 (กรณีสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co.,Ltd.)
เชิญแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือของเราในเว็บไซต์เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือ และสรุปรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอาจารย์ :
http://www.smchbooks.com/ (มีทั้งภาษาอังกฤษและจีน)