ภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์

นี่คือ 1 ในภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์ ปัจจุบันได้ถ่ายภาพไว้แล้ว เพื่อให้ผู้รักศิลปะทั้งหลายเก็บสะสมไว้ชม