ความรักในรูปการกระทำ
เคนยา

พระเจ้าประทานความมหัศจรรย์ ทำให้
เขตพื้นที่แห้งแล้งในเคนยา

เกิดชีวิตอินทรีย์อย่างอุดมสมบูรณ์

รายงานโดยกลุ่มข่าวฟอร์โมซาสัมภาษณ์ข้ามทวีปด้วยโทรศัพท์
(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

เคนยา ที่อยู่ทางตะวันออกของทวีปอาฟริกามักเกิดภัยแล้งมาตลอด เป็นอันตรายต่อชีวิตหลายล้านคน อนุตราจารย์ชิงไห่ให้ความห่วงใจต่อสภาพภัยแล้งของเคนยามาก แนะนำเพื่อนบำเพ็ญสมาคมนานาชาติ ไปช่วยขุดบ่อน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้พบกับแหล่งน้ำ หลังจากเพื่อนบำเพ็ญได้รับคำแนะนำ จึงรีบเดินทางไปที่เคนยาเพื่อติดต่อวางโครงการ ดำเนินงานขุดบ่อน้ำ จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการไปแล้วที่ทางทิศตะวันตกในเคนยา ที่เมืองเคนกันดู มาซาย กับสถานที่อยู่ใกล้เรือนจำนากูรุ รวมขุดบ่อน้ำแล้วเสร็จ 3 บ่อ* แก้ไขปัญหาความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวนหลายหมื่นคน

ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความรักและพลังพร บ่อน้ำบ่อที่ 4 ที่อูโกโกลานี ได้ขุดสำเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้แล้ว ที่นี่ห่างจากเมืองหลวง ไนโรบี ประมาณ 256 กิโลเมตร สภาพการขาดแคลนน้ำรุนแรงมาก ขณะที่งานการขุดบ่อน้ำดำเนินการอยู่ เครื่องจักรทำงานเสียงดัง ก็เริ่มมีฝนตกหนักลงมา ! ชาวบ้านในพื้นที่ต่างดีใจและกล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้ฝนไม่ได้ตกมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว พอพวกเรามาขุดบ่อน้ำ ฝนก็ตกลงมาอย่างกับเทน้ำ ช่างมหัศจรรย์จริง ๆ !

ผู้จัดการบริษัทขุดบ่อน้ำก็กล่าวว่า เคนยาได้รับความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำมานาน แต่ทุกครั้งที่พวกเขาทำสัญญาขุดบ่อน้ำกับสมาคมนานาชาติ แม้อากาศจะมีแสงอาทิตย์เต็มท้องฟ้า ก็จะมีฝนตกน้อย ๆ ลงมา เป็นสัญลักษณ์ความมงคล จำได้ว่าท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า ฝนมาจากการให้พรของสวรรค์ ดังนั้น สัญลักษณ์ความมงคลนี้ ได้บอกถึงพระเจ้าให้ความรักและพลังพรมากมายกับเคนยา

ขอบคุณพระเจ้า งานการขุดบ่อน้ำดำเนินไปค่อนข้างสะดวก และเริ่มเปิดใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ การเปิดบ่อน้ำนี้ให้ประโยชน์กับชาวบ้านหลายพันคนในเขตพื้นที่ อูโกโกลานี ชาวบ้านขอบคุณความรักและการดูแลของท่านอาจารย์มาก สิ่งที่มหัศจรรย์คือ เมื่อพวกเราทำการขุดบ่อน้ำสำเร็จติดต่อกัน สิ่งที่ไม่คาดคิดคือพบว่าฤดูฝนของเคนยาปีนี้มาก่อนเวลา และจำนวนน้ำฝนก็อุดมสมบูรณ์ด้วย มองไปเห็นภาพชีวิตอินทรีย์อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ลบภาพที่แห้งแล้งมีแต่ทรายสีเหลืองหมดไป ชาวบ้านต่างบอกว่าเป็นมหัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานมา ! พวกเราเชื่อว่าจากความรักการให้พรของพระเจ้า ประเทศเคนยาจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะได้รับการแก้ไข ก้าวสู่ความหวังและความสว่างในอนาคต !

* รายการเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำบ่อที่ 1 – 3 รายละเอียดเชิญอ่านธรรมสารเล่มที่ 169,174 และ 175 ที่มีการรายงาน
ใบเสร็จรับเงิน : ค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อน้ำบ่อที่ 4 ที่เคนยา จำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐ