ความรักในรูปการกระทำ
ประเทศไทย
นำความรักที่ไร้เงื่อนไขของท่านอาจารย์
ไปสู่คลินิคแม่ตาว
ตึกคนไข้เด็ก

โยกลุ่มข่าวศูนย์กรุงเทพฯ (ต้นฉบับเป็นภาษาไทย)

ความรักที่ไร้ขอบเขตของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ประจักษ์ที่คลินิคของชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ คลินิคแม่ตาว ที่ให้บริการกว้างขวางกับผู้ลี้ภัยชาวพม่าและมนุษยชาติอื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มอบเงินสนับสนุน 10,000 เหรียญสหรัฐทันที วันที่ 23 ธันวาคม 2549 ปีทองที่ 3 ผู้ประทับจิตชาวไทยได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคพร้อมจดหมายของท่านอาจารย์เพื่อเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่แก่ ดร.ซินเธีย หม่อง ♥♥♥♥♥♥
 
การมอบเงิน
สนับสนุน
10,000 เหรียญสหรัฐ
แก่ ดร.ซินเธีย หม่อง
ณ คลินิคแม่ตาว
จดหมายขอบคุณ
จาก ดร.ซินเธีย หม่อง
 

ดร.ซินเธีย หม่องได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัลและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติรวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล โนเบล พีซ ไพรซ์ (Nobel Peace Prize)และ "วีรบุรษ" จากนิตยสารไทม์สำหรับความเมตตาและการอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้ต้องการรับความช่วยเหลือ นิตยสารไทม์ได้ประกาศเกียรติคุณเธอเป็น "ผู้รักษาจิตวิญญาณแตกสลาย"

ดร.ซินเธียรู้ถึงการเป็นผู้ลี้ภัยแต่แรกว่าเป็นอย่างไรจากการที่เธอได้หลบหนีจากประเทศพม่าเข้ามาประเทศไทยในปี 2531 หลังจากได้เปลี่ยนยุ้งข้าวเป็นคลินิค เธอได้เริ่มบำบัดรักษาผู้ลี้ภัยอื่น ๆ ด้วยยาสามสี่อย่างและรับการสนับสนุนบ้าง คลินิคได้เติบโตขึ้นกลายเป็นชุมชนแห่งความรักที่ขณะนี้สามารถให้บริการผู้คนได้มากกว่า 70,000 คนต่อปี มีโรงพยาบาลที่มีเตียงคนไข้ระดับร้อยเตียง มีบริการผ่าตัด ธนาคารโลหิต หน่วยจักษุ กุมารเวชศาสตร์และตึกสูติกรรมที่มีใบเกิดและใบทะเบียนสมรสเป็นทางการ ดร.ซินเธียได้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่เด็กอพยพจำนวน 4,000 คน

วันที่ 23 ธันวาคม ในนามของท่านอาจารย์ เราได้นำเสนอความสนับสนุนแก่ดร.ซินเธีย พร้อมด้วยสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของท่านอาจารย์ เมื่อเราไปถึงที่คลินิค นักข่าวจาก BBC World Service (www.bbc.co.uk/burmese)และบริษัท New Era Journal ได้มาคอยสัมภาษณ์พวกเราเกี่ยวกับท่านอาจารย์และสมาคมของท่าน พวกเขาเคยได้ยินและสนใจมาก การบริจาคของท่านอาจารย์ได้ออกอากาศในคืนนั้น

เราได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ดร.ซินเธียเพื่อนำไปออกอากาศโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ เธอได้ตอบคำถามด้วยความถ่อมตนและเน้นงานของเธอในการให้ความรู้แก่คนไข้ถึงวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองเพื่อลดการเจ็บป่วย

เนื่องจากเย็นมากแล้ว เราต้องกลับไปใหม่ในวันรุ่งขึ้น โดยความช่วยเหลือของผู้จัดการของคลินิคนี้ช่วยให้เราได้ถ่ายทำวีดีทัศน์และถ่ายรูปต่าง ๆ รอบคลินิค และเราก็ทึ่งมากที่ผู้จัดการท่านนี้เป็นมังสวิรัตินานถึง 10 ปีแล้ว

คนไข้เกือบทั้งหมดเป็นชาวพม่า กะเหรี่ยง และชาวมอญ คนไข้จ่ายเพียง 30 บาท (น้อยกว่าหนึ่งเหรีญสหรัฐ)ครั้งแรกที่มาที่คลินิค หลังจากนั้นทุกอย่างฟรีหมด

คนงานจำนวนมากจากโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงได้มาบริจาคโลหิตทุก ๆ สัปดาห์ นี่เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสามารถเสียสละให้ พวกเรารู้ซึ้งถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการช่วยเหลือมนุษยชาติในแม่สอด

ด้วยความเสียสละของดร.ซินเธียและกลุ่มผู้ร่วมงาน ถึงแม้ว่าคลินิคจะไม่ใหญ่และไม่มีความสะดวกสบายเหมือนโรงพยาบาลอื่น ๆ แต่มันยังคงสามารถช่วยผู้ป่วยและชีวิตคนได้จำนวนมาก พวกเราตระหนักถึงความรักที่ไร้เงื่อนไขและการเสียสละของดร.ซินเธียและกลุ่มผู้ร่วมงานทุกคนในคลินิคแม่ตาว

การสัมภาษณ์ดร.ซินเธีย หม่อง
BBC World Service และ บริษัท New Era Journal กำลังสัมภาษณ์ผู้ประทับจิต
ตึกคนไข้