รายงานสื่อมวลชน
 
     

คามาชา(Kamasha) ประเทศเยอรมัน สิ่งตีพิมพ์ที่ 1/2550 (ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมัน)

โทรทัศน์ดีสำหรับเติมเต็มชีวิต

โทรทัศน์ที่สนองความพอใจ-เติมเต็มให้กับมัน

 

มีอนาคตของข่าวดี: คามาชามีเพื่อน ๆ! เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้แนะนำนิตยสารทางอินเทอร์เน็ตของอเมริกาชื่อแฮพพีนิวส์ (Happy News)ขณะที่เป็นเดือนกันยายน 2549 มีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่นำแต่สิ่งดี ๆ มาให้โลก นั่นคือโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์จากสหรัฐอเมริกาที่ได้ออกอากาศไปทั่วยุโรปตั้งแต่เดือนกันยายน "ข่าวสารต่าง ๆ ทางบวก" "รายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของโภชนาการมังสรัติ" และรายการต่าง ๆ เช่น "จะดูแลเพื่อนสัตว์ของเราอย่างไร" ทำให้การจัดรายการมีความหลากหลาย การออกอากาศทางดาวเทียมเริ่มจากอาจารย์ทางจิตวิญญาณ ท่านชิงไห่ นักศิลปะจากประเทศเอาหลาก(เวียดนาม) ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ถ่ายทอดธรรมวิถีกวนอิม การนั่งสมาธิทางแสงและเสียง ขอต้อนรับสู่โลกของข่าวสารทางบวก

โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์เป็นช่องผ่านดาวเทียมดิจิตอลที่ไม่ต้องเสียเงิน จากดาวเทียมEutelsat Hotbird 6, เข้ากันได้กับเครื่องรับดาวเทียมที่ 13 องศาตะวันออก

 

หมายเหตุค่าพารามิเตอร์ข้างล่างนี้ :

ความถี่: 10853 เมกะเฮิร์ซ

ช่องรับส่งผ่านสัญญาณที่: 117

สายอากาศกระจายคลื่น: แบบแนวนอน

อัตราการแก้รหัสผิดพลาดล่วงหน้า: 3/4

อัตราความถี่พาหะที่ใช้เชื่อมโยงลงจากดาวเทียม: 27500

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ suprememastertelevision.com/de