บทกวี

 

พระเจ้า คือ ท่าน

ตี้เจ่อ (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

เมื่อผู้คนคิดถึงท่าน

โลกแห่งโลกีย์ไปหมด

เกียรติยศของท่าน ทำให้ความสงสัยทั้งหมดจากไป

โอ ! ท่านอาจารย์

ปัญญาคือท่าน

 

เมื่อผู้คนเห็นท่าน

ชั่วดีวิ่งหนี

ความรักของท่าน ศัตรูทั้งหมดหายเคือง

 

โอ ! ท่านอาจารย์

พลังรักคือท่าน

 

เมื่อผู้คนฟังท่าน

ความทุกข์จากไกล

เสียงของท่านปลอบโยนผู้ประสบภัยมากหลาย

โอ ! ท่านอาจารย์

ความเมตตาคือท่าน

 

เมื่อพวกเรารักท่านจนหมดหัวใจ

กาย ใจ สงบ

เป็นหนึ่งเดียวกับท่านทันควัน

โอ ! ท่านอาจารย์

ทั่วจักรวาลคือท่าน !

 

คิดถึงท่าน

เห็นท่าน

ฟังท่าน

รักท่านเข้าแล้ว

เทวดาขับร้องเพลงสรรเสริญความรักอันหวานชื่น

จากโบราณกาล

 

คิดถึงท่าน

เห็นท่าน

ฟัง ท่าน

รักท่านเข้าแล้ว

หวนคิดถึงได้อยู่กับท่าน

ในห้วงลึกแห่งจิตวิญญาณ

โอ ! ท่านอาจารย์ที่รักสุดหัวใจของข้าพเจ้า

พระเจ้าก็คือท่าน ! !