ไข่มุกแห่งปัญญา  

ธรรมวิถีกวนอิม

เป็น วิทยาศาสตร์

ที่สูงสุด

 
อนุตราจารย์ชิงไห่ปราศรัยธรรมที่ไทเป ฟอร์โมซา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2541
(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน) เอ็มพี3-CG03

การบำเพ็ญเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุด บำเพ็ญธรรมวิถีกวนอิมกับอาจารย์เป็นวิทยาศาสตร์ที่สูงสุด เป็นหลักการที่สูงสุด ไม่ใช่เรื่องงมงาย ไปไหว้ขอบุญ เจ้า ๆ ผี ๆ เลอะเลือน แล้วกระโดดไปกระโดดมาอย่างโง่ ๆ พูดจาเลอะเทอะ ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าได้พูดอะไรไป เป็นการมารเข้า ! มารคืออะไร? เป็นพลังที่ไม่ค่อยมีปัญญา พุทธคืออะไร? เข้ากับปัญญาของวิทยาศาสตร์ เท่านี้เอง พวกเรายิ่งบำเพ็ญ จะยิ่งเข้าใจวิทยาศาสตร์ ถ้าพวกเราวิจัยแต่วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้บำเพ็ญ วิทยาศาสตร์จะพัฒนามีจำกัด ! ถ้าพวกเรามีบำเพ็ญ ก็จะอยู่เหนือวิทยาศาสตร์ ก้าวหน้ามากกว่าพวกเขา พวกเขาไปถึงพระจันทร์ พวกเราจะอยู่เหนือพระจันทร์ นักวิทยาศาสตร์คิดจะค้นพบ สืบเสาะดินแดนมากมาย ดวงดาวมากมาย แต่ไปไม่ได้ กว่าจะไปเอาก้อนหินในพระจันทร์มาได้ก้อนหนึ่ง แล้วทุกคนมาวิจัยด้วยกัน ผ่าออกมาดู เห็นเป็นก้อนหินเท่านั้น (ทุกคนหัวเราะ)ไม่มีความหมายอะไรเลย ใช้เงินไปมากมาย ฝีมือมากมาย สุดท้ายไม่ได้อะไรเลย ถ้าพวกเขานำเอาฝีมือ กระตือรือร้น เงินทอง มาบำเพ็ญ พวกเขาจะทราบเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มากมายอย่างรวดเร็ว และจะสำเร็จเป็นพุทธอย่างรวดเร็วด้วย!