สร้างสรรค์ความเมตตาและหมู่บ้านมังสวิรัติทั่วโลก

  รวบรวมผู้คนทั่วโลก,เผยแพร่ข่าวสารความรักของท่านอาจารย์อย่างเต็มที่ -ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต  

เนื่องจากรักและเป็นห่วงสัตว์ กับการระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์ ครั้งแล้วครั้งเล่าไปทั่วโลก เพื่อเสนอวิธีการแก้ที่ต้นเหตุ ท่านอาจารย์ได้ออกแบบเอกสารเผยแพร่ฉันพี่น้อง หัวข้อเรื่องคือ: [ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต]เพื่อเตือนมวลมนุษย์ให้เปลี่ยนเรื่องอาหารการกินทานมังสวิรัติตลอดชีวิตและหยุดการฆ่า เพื่อหยุดวิกฤติทั่วโลก และช่วยเหลือชีวิตสัตว์จำนวนมาก ขณะเดียวกันท่านอาจารย์ได้แนะนำศูนย์ต่าง ๆ นำข่าวสารนี้ไปแบ่งปันกับพี่น้องทั่วทุกมุมโลก เพื่อนบำเพ็ญเมื่อได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ จึงรีบลงมือทำงานทันที ใช้วิธีการต่าง ๆเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรักนของท่านอาจารย์ รายงานต่อไปนี้เป็นการรายงานการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆจากสถานที่ต่าง ๆ