บุคคล ดงาม และ หตุการณ์ที่ ดงาม

 

จากข่าวโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ตอนที่ 88

 

โคฟี่ แอททา แอนนาน

โคฟี่ แอททา แอนนาน เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนที่เจ็ด ในปี 2544 เขาใด้รับรางวัลสันติภาพโนเบลร่วมกับสหประชาชาติสำหรับงานของพวกเขา ที่ช่วยในการจัดการโลกและสันติภาพของโลกให้ดีขึ้น โคฟี่ แอททา แอนนาน และคู่แฝดพี่หรือน้องสาวของเขาเกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2481 ในคูมาซี กานา คูมาซี เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "เมืองสวนดอกไม้" เนื่องจากมีพันธุ์ไม้มากมายชนิดขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น โคฟี่ แอททา แอนนาน ♥♥♥♥♥♥ ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว5ภาษารวมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาอาฟริกาสามภาษา เขาเป็นคนดำคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ โดยส่วนตัวเขามอง เอ็ชไอวี/โรคเอดส์ เชื้อโรคที่แพร่ไปทั่วโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง เขาเรียกร้องให้ โกลเบิล เอดส์ และ เฮลท์ ฟัน(หน่วยงานโรคเอดส์และงบประมาณเพื่อสุขภาพทั่วโลก) เพิ่มการช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาที่พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคนี้ นายแอนนาน ช่วยส่งกลุ่มทำงานรักษาสันติภาพไปที่ ดาร์เฟอร์ ซูแดน และช่วยเหลือสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อสิทธิสตรีในประเทศอาหรับและมุสลิม เมื่อเร็วไวนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ร้องขอสันติภาพปกป้องพลเรือน นายแอนนาน เรียกร้องอย่าให้มีการใช้ของในคลังทหารในบริเวณที่มีประชากรอยู่มาก

โคฟี่ แอททา แอนนาน สนับสนุนการเรียกร้องให้ทุกชาติมีบทบาทในการตอบสนองต่อเรื่องโลกร้อน เขาให้กำลังใจต่อพลังเคลื่อนไหวที่เป็นบวกในเนปาลและสนับสนุนความไม่ย่อท้อที่จะให้มีสันติภาพในที่นั้นให้สิ้นสุดสงครามกลางเมือง10ปี นายแอนนาน ยังได้ช่วยผลักดันความคืบหน้าของสิทธิมนุษย์ชนในพม่าอย่างจริงจังรวมไปกับการพื้นฟูประชาธิปไตยและความเป็นปึกแผ่นของชาติ

ในการช่วยเหลือผู้อื่น โคฟี่ แอททา แอนนาน อุทิศตนในฐานะที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติสนับสนุนค้ำจุน โอบอุ้มความมั่นคง การพัฒนา และสิทธิมนุษย์ชนไปทุกที่อย่างสามารถมองเห็นได้ นายแอนนานจะจบเทอมที่สองในเดือนธันวาคม ปีทองที่3 (2549) เราขอส่งความปรารถนาที่ดีที่สุดของเราให้กับสุภาพบุรษแห่งสันติภาพที่ดีเด่นคนหนึ่ง