รายงานสื่อมวลชน

ไต้หวัน
หนังสือประจำปี 2549 ฟอร์โมซา

สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้รับเกียรติกล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือประจำปีของรัฐบาล

(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

สมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้รับการแสดงความขอบคุณที่เกี่ยวกับรัฐบาลในฟอร์โมซาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ด้านมนุษยธรรมนานาชาติ ภาระกิจด้านการแพทย์ที่ปากีสถานหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี 2548 ได้ถูกนำขึ้นมากล่าวโดยหนังสือประจำปี 2549 ของไต้หวัน ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างการให้บริการบรรเทาทุกข์ ที่เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลฟอร์โมซดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา

การกล่าวถึงที่พิเศษนี้อยู่ในบทความเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของหนังสือประจำปีที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยสำนักงานข่าวสารของรัฐบาลฟอร์โมซา (Formosa's Government Information Office (GIO)) หนังสือประจำปีภาษาอังกฤษนี้เป็นหลักฐานของทางราชการในเรื่องการพัฒนาระดับชาติซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้อ่านชาวต่างชาติ 
โปรดคลิกเข้าไปดูคำชมเชยต้นฉบับ (ในส่วนของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม)ในเว็บไซต์ GIO
 
 
 
สิ่งพิมพ์ประจำปีของ GIO ได้รวบรวมมุมมองการพัฒนาที่เพิ่งผ่านมาของฟอร์โมซาในด้านต่าง ๆ กัน ฟอร์โมซาได้สนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างจริงจังผ่านทางเอ็นจีโอ รวมทั้งสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่.