คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ทุก ๆ สิ่งมี
พลังงานและผลกระทบ

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2544,ประเทศฮ่องกง (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #690

ถ: สิ่งชั่วร้ายคืออีกด้านหนึ่งของความดีงาม? หมายถึงว่าไม่มีสิ่งชั่วร้ายหลังจากนั้นหรือ?

อ: ไม่ใช่, เธอไม่สามารถพูดว่าไม่มีสิ่งชั่วร้าย และนอกไปจากนี้ สิ่งชั่วร้ายเกิดมาจากพวกเราเหมือนกัน แต่แรกเริ่มมันไม่มีสิ่งชั่วร้าย มันเพียงแค่ว่าเมื่อเราคิดบางอย่างไม่ดีหรือคิดสิ่งที่เป็นลบ สิ่งไม่ดีต่าง ๆ เหล่านั้นจะกระทบต่อเราและกระทบต่อคนอื่นที่อยู่รอบ ๆ เพราะว่าพวกเราไม่เป็นธรรมชาติ ทุก ๆ สิ่งที่เรากระทำ คำพูดหรือความคิดที่ดีและเป็นธรรมชาติจะมีผลกระทบที่ดีกับพวกเราและคนอื่น ๆ ทั่วไป และทุกสิ่งที่เรากระทำ ความคิดหรือพูดที่ไม่ดีก็จะมีผลกระทบที่ไม่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างมีผลกระทบ หรือพลังงาน ยกตัวอย่าง ดอกกุหลาบมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเพราะว่ามันคือดอกกุหลาบ แต่ชีสมีกลิ่นคล้ายกับรองเท้าที่เธอไม่ได้ซักเป็นเวลานาน ดังนั้นทุก ๆ อย่างมีคุณสมบัติในตัวเองและกระทบตัวมันเอง เมื่อเธอวางดอกกุหลาบในห้องเล็ก ๆเธอรู้สึกว่าทั้งห้องเต็มไปด้วยกลิ่นกุหลาบ แต่ถ้าเธอวางชีสหรือบางอย่างที่ไม่ดีคล้ายกับอุจจาระของสัตว์ หรือของตัวเธอเองในห้อง ห้องทั้งหมดจะเต็มไปด้วยกลิ่นที่ไม่ดี

ทุก ๆ สิ่งมีผลกระทบ ทุก ๆ สิ่งมีพลังงาน และเพราะว่าเราคือพระเจ้า เพราะว่าเรามีพลังงานของผู้สร้างสรรค์ เราเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาจะกระทบต่อตัวเราเองและกระทบต่อคนอื่นทั่วไป นั่นคือทำไมว่าสิ่งชั่วร้ายหรือซาตานเกิดขึ้น เพราะว่าเกิดจากพลังงานที่ไม่ดีของพวกเรา และบางครั้ง อย่างเช่น พลังงานที่ใหญ่โต มโหฬาร ที่รวบรวมสะสมไว้และอยู่ในบริเวณหนึ่งของประเทศก็จะมีภัยพิบัติหรือความลำบาก ทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบ ผู้คนอาจมีสุขภาพไม่ดี อย่างเช่นการป่วยจากโรคระบาด หรือความเจ็บป่วย สงคราม ภัยพิบัติ หรืออะไรก็ตามมันคือเมื่อพลังงานที่ไม่ดีหรือคือการทำงานของซาตาน ทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ดังนั้น เราต้องดูแลความคิดตลอดเวลาให้บริสุทธิ์ ดีงามและสูงส่ง หลังจากนั้นเราไม่ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้ นั่นเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องบำเพ็ญ เพื่อที่จะให้เกิดผลดีต่อตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย