Начин на живот в Златната епоха

 

Остров Самсо, Дания:
една екологична страна-чудо

♥♥♥♥♥♥♥

От даласката новинарска група, САЩ (Оригиналът на английски)

През 1997 екологично ориентираната Датска Енергийна Агенция спонсорира национален конкурс, за да избере дълбоководния остров с най-добър план за стопроцентова енергийна поддръжка в рамките на 10 години. Без никакви местни традиционни енергийни източници, остров Самсо беше избран за най-доброто място за провеждане на този контролиран експеримент. Резултатите бяха изумителни.

Днес 100% от жителите на острова използват зелено електричество от вятърните турбини, открояващи се на хоризонта със 75% от нуждите за отопление, задоволявани чрез слънчева енергия и енергия от биомаса. Беше изчислено, че Самсо е намалил емисиите от ключови замърсители като въглероден диоксид, серен диоксид и азотен окис съответно с 142%, 71% и 41% в резултат от тези усилия. Следващото предизвикателство е транспортният сектор, където Самсо прилага две коренно различни концепции, за да отговори на транспортните енергийни нужди. Първото е рапично масло (канола), което е просто студено пресовано, филтрирано и заредено директно в слабо модифицирани дизелови двигатели. Това усилие е насочено към едри потребители на дизел, като трактори и оператори на фериботи. Следващият дългосрочен проект е развитието на водородна инсталация за евентуално зареждане на други моторни превозни средства. За да се подпомогне общественото образование и да се събуди интерес към това ново начинание, водородни камиони, произведени от H2 Logic Alps ще бъдат използвани на острова в различни професионални сфери.

Освен всички позитивни промени в околната среда, екологичната революция на Самсо е допринесла за развитието на икономиката на общината. Инвеститорски кооперации позволяват на жителите да печелят значителни инвестиции в замяна на дялове от вятърните турбини. Допълнителни киловат часа за произвеждане на вятър се прехвърлят към датската основна енергийна мрежа, като спомагат да се повиши енергийният дял от консумацията на мощност за Дания на 20%.Производителите на датски вятърни турбини, преживяващи голямо повишениие на търсенето, сега възлизат на 40% от световния пазар, като Германия и Испания купуват от 24% до 10% от изнасяните от Дания турбини. Това възлиза на 3.4 милиарда щатски долара или приблизително 1.8% от датския БВП. За отбелязване е също, че Самсо е станал много изобретателен в използването на налични източници за подобряване на качеството на живот като цяло. Сламата от растения като алфалфа (считани за въглеродно неутрални) се изгаря в суперефективни централизирани пещи, които снабдяват домовете с базирано на водата отопление през зимата. В комбинация с локални областни соларни съоръжения, изследванията показват, че жителите се наслаждават на 20% по-евтина тарифа в сравнение с купуването и използването на отоплително масло. Освен това, пепелта от пещите може да се посипва обратно в полетата, за да се натори следващата реколта от алфалфа. Остатъчният продукт от пресоването на рапичния био-дизел, зелена ярма, се използва като хранителен вегетариански фураж за животните, елиминирайки нуждата от внасяне на фураж от чужбина. Производителите на местна органична продукция процъфтяват, тъй като местните хора се опитват да избягват вносните продукти, израсли с химически торове на маслена основа. Чрез засилването на самостоятелността на региона се откриват нови пазари, на свой ред създаващи добре платени професии. Чрез въвеждането на тези обновяващи се енергийни проекти жителите на Самсо са възприели начин на живот, който стимулира икономиката им, подобрява начина им на живот и поддържа околната среда чиста.

Общинската управа се погрижи за успеха на фондацията, защото местните хора искаха да имат повече личен контрол над качеството на живота си. Жителите видяха, че усилията им носят полза на тях, на техния остров, на тяхната страна и на целия свят. В това отношение Самсо е блестящ пример, към който всички общини трябва да се стремят.

Справки:
http://outside.away.com/outside/destinations/200702/samso-denmark-1.html
http://www.dailyreckoning.co.uk/article/27032006.html