Положителни промени на планетата

 
Глобални усилия да станем зелени

 

Днес, като се оглеждаме по света, виждаме ясни знаци, че "зеленият" поход забързва крачка - развитие, което само подобава на настъпването на Златната Епоха. Виждаме лидери да излизат от частния сектор, правителствени и не-правителствени организации, както и отделни граждани, да се заемат с инициативи за опазване на околната среда.

Глобалната зелена трансформация
От сингапурската група за новини (Оригиналът на английски)

Учени-климатолози представиха неопровержими доказателства за реалността на глобалното затопляне. Глобалното затопляне е отговорно за интензивната активност на ураганите, топенето на полярните ледове и е причинило драстични промени в климата, водещи до крайни засушавания, наводнения и горещи вълни по целия свят. За да се предотврати кризата, е необходимо глобално всеобщо усилие за намаляване на въглеродните емисии. За тази цел, увеличената енергийна ефективност е една от най-лесно приложимите мерки.

Добрата новина е, че съществуват много доказани и нескъпи начини за спестяване на енергия. В своето издание от 29 януари, Златна Година 4 (2007), списание Нюзуик отбеляза седем начина, които биха могли да имат голямо позитивно въздействие върху спасяването на света от глобалното затопляне чрез произвеждане на енергия.

 

1. Използвайте ефикасни изолационни материали

Затоплянето и охлаждането на пространството образува 36% от общата консумация на енергия в света. Както показват експерименталните домове с "нулева енергия" в Швейцария и Германия, използването на изолационни материали може да намали или дори да елиминира отоплителните уреди и климатиците; количеството спестена енергия може да бъде огромно.

Освен добри изолационни материали, домовете с нулево потребление на енергия използват също обновяващи се енергийни източници като слънчевата енергия.

 

2.Смяна на електрическите крушки

 

Енергоспестяваща, спираловидна компактна флуоресцентна електрическа крушка

Осветлението потребява над 20% от световното електричество, 40% от което е използвано от електрически крушки с нажежаема жичка, които разхищават голяма част от енергията, която консумират, в излишна топлина. В сравнение с крушките с нажежаеми жички, компактните флуоресцентни лампи не само изразходват 75 до 80% по-малко електричество, за да произведат същото количество светлина, но освен това траят 10 пъти по-дълго.

 

3. Подобрение на ефикасността на топлообмена

Само част от енергията, изпомпвана във водни бойлери, радиатори, климатици и други съществуващи отоплителни и охлаждащи системи, всъщност се използва за смяна на температурата. По-ефикасно алтернативно решение е употребата на отоплителна помпа, която може да извлича и да използва обкръжаващата топлина от въздуха отвън или почвата отдолу, за да отоплява сградата или да я снабдява с вода. Системата може да се пренастрои и за охлаждане на сградите.

 

4. Препроектиране на енергийната инфраструктура на фабриките

Индустриалните фабрики по света употребяват около една трета от световната енергия. Възможностите за спестяване на енергия са огромни. Например, японските стоманопроизводители като тежката индустрия на Мицубиши, са пионери от 1980 г. в намаляване над 70% на ползваната енергия, в замяна на което използват топлината на стоманолеярните пещи, за да задвижват турбините, генериращи електричество.

Новото съоръжение на BASF в Китай - топлина, произвеждана при някакъв химически процес, се използва за енергия при следващия или за произвеждане на електричество за друг процес, оптимизирайки по този начин ефикасността на енергията.

 

5. Да караме "зелени" превозни средства

25% от световната енергия - включително две трети от годишното производство на петрол - се използва за транспорт. Може да се подобри ефикасността на горивото с 6% само като се поддържат гумите на колата добре напомпани. Бензиново-електрическите хибридни автомобили могат да повишат скоростта с 20% в сравнение с традиционните модели. Чрез чистата и модерна технология на директно впръскване при дизелите, също може да се постигне над 40% по-висока скорост в сравнение с автомобилите, задвижвани с бензин.

Тойота Приус Хибрид Седан от 2007
Форд Ескейп Хибрид SUV от 2007

 

6. Използване на енергийно ефективни домакински уреди

Над половината от цялата енергия в жилищата отива за работа на домакинските електроуреди, като произвежда 20% от световните въглеродни емисии. Производителите са увеличили ефикасността на хладилниците и другите домакински уреди със 70% от 80-те години насам, но все още има какво да се подобрява. Чрез използване на енерго-спестяващи уреди, домакинствата могат да спестят много пари, като удължат живота на уредите, и да намалят глобалната консумация на енергия в жилищата с 43%.

Енергоспестяващ хладилник LG Панорама - освен енергийно-ефективната технология, при него липсва голяма врата, през която да бяга леденият въздух.

 

7. Измисляне на творчески начини за енерго-спестяващи инвестиции

Компаниите за енергоснабдяване и обслужване могат да плащат съответна цена за енергоспестяване в отговор на снижаване сметките за електричество на клиентите. Подобно нововъведение има в Калифорния, където се дава специална отстъпка от цената за клиенти, спестили над 10%. По този начин потребителите са облагодетелствани чрез намаляване на изискванията, нужни при свръхелектроснабдяване, и избягват необходимостта да строят нови, скъпоструващи съоръжения за милиарди долари.

 

Справка:
http://www.msnbc.msn.com/id/16725521/site/newsweek/