จดหมายระหว่างท่านอาจารย์และศิษย์


สุขสันต์วันบีจายา ดาชามิ และ วันดีปาวาลิ

โดยพี่ประทับจิตชายดีลิพ กอตำ กัสมันดุ เนปาล
(ต้นฉบับเป็นภาษาเนปาล)

11 ตุลาคม ปีทองที่ 2

เรียนท่านอาจารย์ที่รักยิ่ง บีจายา ดาชามิ วันที่ 10 ของเทศกาลดาชาอิน1 ของเนปาล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของธรรมเหนืออธรรมได้มาถึง และเราขออวยพรให้ท่านมีความสุข สันติสุข ความมั่งคั่ง และปิติสุขในพระเจ้า ขอท่านได้โปรดประทานความรักและความสุขชั่วกาลนานให้แก่เรา และดวงวิญญาณอันโหยหาของเราในช่วงเวลาอันงดงามนี้ด้วย


คุณแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นที่รักของเรา
ฉันไม่รู้จักเพลงหรือเครื่องมือ ที่จะสวดถึงท่าน
ฉันไม่รู้จักคำอธิษฐาน ที่จะร้องถึงท่าน!
ฉันไม่รู้จักวิธี ที่จะเรียกท่าน
ฉันไม่รู้จักการนั่งสมาธิ

ฉันไม่รู้จักคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเล่า
ฉันไม่รู้จักตำแหน่งต่าง ๆ หรือร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง
แต่คุณแม่อันศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ฉันรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น--
ฉันรู้ว่าจะล้มลงบนเท้าอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างไร รู้ว่าจะติดตามท่านคนเดียวเท่านั้นอย่างไร
ยาแก้ความโศกเศร้าทั้งหลาย

หนทางแห่งสัจจธรรมและการรู้แจ้งไม่ใช่ปิติสุขทั้งหมด ขวากหนามแห่งความโศกเศร้า ความไม่สบาย และความผิดหวังมักจะวางอยู่กระจัดกระจาย เพื่อที่จะขัดขวางเราจากจุดมุ่งหมายของเราในการไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าในสรวงสวรรค์ ขอท่านได้โปรดเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความกล้าหาญตลอดไป ด้วยความกระตือรือร้น ความถ่อมตน และความอดทนอดกลั้น เพื่อว่าเราจะได้ผ่านพ้นอุปสรรค์ต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้ ตามที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีความสุขหรือความเศร้าของโลกนี้ที่สามารถเคลื่อนไหวดวงวิญญาณของเราในวันที่จะมาถึงนี้ ในชีวิตทางจิตวิญญาณของเรา

ดีปาวาลิ2 เทศกาลแห่งแสงของฮินดูถูกฉลองขึ้นในเนปาลหลังจากดาชาอิน ในช่วงเวลานี้บ้านทั้งหลาย ประตู และหน้าต่าง--จะถูกจุดด้วยเทียนที่มีหลากหลายสีสันและตะเกียงเล็ก ๆ ที่ใช้น้ำมัน ขอท่านอาจารย์ได้โปรดให้พระพรชีวิตของเราด้วยแสงแห่งสวรรค์ที่มีสีสัน
ขอให้เราขอบคุณอาจารย์ภายในของเราและสวดอธิษฐานร่วมกัน


ขอชัยชนะจงมีแด่พระเจ้า
ขอชัยชนะจงมีแด่ท่านอาจารย์
ขอชัยชนะจงมีแด่ลูกศิษย์ของท่าน!สุขสันต์วันบีจายา ดาชามิ และ ดีปาวาลิ

คิดถึงท่านอาจารย์ในช่วงเวลาที่รื่นเริงนี้ ดีลิต กอตำ กัสมันดุ เนปาล


หมายเหตุ 1: ดาชาอิน เป็นเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเนปาล และมีการฉลองเป็นเวลา 15 วัน ในแต่ละปีดาชาอินจะตรงกับช่วงคืนเดือนหงาย (เป็นเวลา 2 สัปดาห์) ไปจนถึงสิ้นสุดวันพระจันทร์เต็มดวง ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม เทศกาลนี้เป็นการฉลองชัยชนะที่ฝ่ายธรรมมีเหนืออธรรม และย้ำเตือนเราถึงความสำคัญในการรักซึ่งกันและกัน และมีศรัทธาเต็มร้อยในมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะบรรลุการหลุดพ้นและรู้แจ้ง

หมายเหตุ 2: ดีปาวาลิ เป็นเทศกาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล ซึ่งจะฉลองเป็นเวลา 5 วันหลังจากเทศกาลดาชาอิน และถือเป็นโอกาสสำหรับบุคคลในครอบครัวที่จะมารื่นเริงกัน และสร้างความรักให้แข็งแกร่งในระหว่างพี่น้อง ในวันที่ 3 ของดีปาวาลิ จะมีการวางเทียนอันงดงามและแสงที่มีสีสันต่าง ๆ ในบ้านที่ประตูและหน้าต่าง และมีการจุดดอกไม้ไฟในท้องฟ้ายามค่ำ สีอันงดงามของดอกไม้ไฟย้ำเตือนเราว่า โลกอันไม่จีรังยั่งยืนนี้ เพียงแค่รูปจำลองของบ้านอันแท้จริงของเราซึ่งเราใฝ่กระหายเท่านั้น