คำถามคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

 

 

 

 

สภาพปลอดเนื้อสัตว์ทำให้เรา
แข็งแรงและอิสระ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ โตเกียว ญี่ปุ่น 22 พฤษภาคม 2536
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ #375

 

ถ: จุดมุ่งหมายของชีวิตสัตว์ในโลกนี้ก็คือ การถูกกินโดยมนุษย์ และถ้าหากเราเลิกทานพวกมัน พวกมันทั้งหมดก็จะตายไปและไร้ประโยชน์ ท่านไม่คิดเช่นนั้นหรือ?

อ: ไม่ เราสามารถรับประทานสัตว์ได้ ถ้าเราต้องการ เพราะว่า เราแข็งแรงกว่าและมีความฉลาดกว่าพวกมัน ดังนั้นพวกมันจึงสู้เราไม่ได้ แต่คำถามก็คือ เราควรจะใช้พละกำลังและความฉลาดของเราเพื่อทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าเรา ในเมื่อเรามีทางเลือกที่จะมีชีวิตรอดอยู่หรือ นอกจากนั้น ทุกวันนี้เราได้ทำปศุสัตว์ หมู และไก่มากขึ้น ดังนั้นในตอนนี้ สัตว์พวกนี้จึงมีมากกว่าที่เคยมี และตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงินปริมาณมาก เวลา และผืนแผ่นดินที่ใช้เลี้ยงสัตว์กำลังทำให้โลกของเราอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และแม้กระทั่งสุขภาพ

ได้มีการกล่าวไว้ด้วยซ้ำว่า ผืนแผ่นดินที่รกร้างว่างเปล่ามากมาย ทะเลทรายจำนวนมากเป็นผลมาจากการเลี้ยงสัตว์ในอดีต เพราะว่าที่ใดที่มีการเลี้ยงวัว ผืนแผ่นดินนั้นมักจะไม่สามารถถูกใช้ในการปลูกพืชได้* เราต้องใช้ผืนแผ่นดินขนาดใหญ่เพื่อจะสามารถเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์อื่น ๆ และของเสียของพวกมันก็ทำให้น้ำในทะเลสาบและในแม่น้ำของเราเป็นมลพิษ เหมือนกับปุ๋ยที่ใช้กับทุ่งนาเพื่อที่จะผลิตหญ้าและอาหารอื่น ๆ ให้กับสัตว์ต่าง ๆ และยาปฏิชีวนะ และยาที่เข้าไปในระบบของสัตว์ น้ำที่ชำระล้างพวกมัน และมาตรการสาธารณสุขทั้งหลายทำให้เสียเงินและกำลังคนจำนวนมาก ดังนั้นในระยะยาวจึงเป็นการสูญเสียทางธุรกิจสำหรับโลก มันไม่ดีสำหรับเรา มันไม่ใช่สิทธิของฉันที่จะบอกว่าเธอจะต้องรับประทานอะไร แต่ตามการวิจัยการรับประทานเนื้อสัตว์ไม่เป็นผลดีต่อเรา ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง สุขภาพ และในทางด้านอื่น ๆ ทุก ๆ ด้าน ฉันไม่ได้กำลังบอกเธอถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความรู้สึกผิด ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ฉันเพียงแต่กำลังบอกเธอในด้านวิทยาศาสตร์

โดยธรรมชาติแล้ว เราต่างก็มีความรักอันยิ่งใหญ่ภายในตัวเราสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ดังนั้น ถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์ จิตใต้สำนึกของเราจึงรู้สึกผิดอย่างมาก มันก่อให้เกิดความเจ็บป่วย และความรู้สึกที่ไม่สบาย อึดอัดทุกชนิด และความไม่เป็นสุขในชีวิตของเรา ดังนั้น เราจึงแนะนำว่า ถ้าหากเธอต้องการค้นพบชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง ชีวิตที่อิสระเสรีไร้กังวล เธอควรจะหลีกเลี่ยงจากการรับประทานสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

*คำพูดของท่านอาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่อยู่ในเว็บเพ็จต่อไปนี้

1. http://www.animalliberationfront.com/Practical/Health/101Reasons to go Vegetarian.htm
2.http://www.tqnyc.org/NYC052139/Africa.htm
3.http://www.earth-policy.org/Books/PB/PBch1_ss4.htm
4.http://www.rcfa-cfan.org/english/issues.12-6.html