ไข่มุกแห่งปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

                        ทัศนะชีวิต

ของผู้รู้แจ้ง

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
วันที่ 27 มีนาคม 2536 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีทัศน์ # 341

การทำสมาธิคือคำตอบ การทำสมาธิคือการนอนในขณะเดิน การนอนโดยปราศจากการนอน และจากสิ่งนี้เราจะค้นพบคำตอบทั้งหลายที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตและความตาย เกี่ยวกับว่าจะจัดการกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร จะจัดการกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราและธุรกิจการเงินของเราอย่างไร เราไม่กลัวจุดจบของโลก เราไม่กลัวเศรษฐกิจถดถอย และเราไม่กลัวว่าจะไม่มีงาน เพราะว่าในเวลานั้นเรารู้ว่าจะทำไปตามสถานการณ์อย่างไรโดยไม่ต้องยืนกระทืบเท้าหรือรอคอยสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา เรามีความสุขและเราค้นพบทางออกของปัญหาใดๆที่เราเผชิญทุกๆวัน เรามีความสุขในทุกสถานการณ์ และความเจ็บป่วยความเศร้าโศกมากมายจะจากเราไป และความอยากทางโลกทั้งหลายของเราจะค่อยๆกล่าวคำอำลาด้วยเช่นกัน นี่คือทางแก้ไขอย่างเดียวเท่านั้นของทุกๆปัญหา

 <<