ยุคมังสวิรัติ

ทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต

please connect to the internet to view the flier  

มนุษย์สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการกับการเกิดโรคระบาดซ้ำแล้วซ้ำอีก? เพื่อตอบคำถามนี้และช่วยชีวิตสัตว์นับไม่ถ้วน ท่านอาจารย์ได้จัดทำใบปลิวที่มีเนื้อหากระชับด้วยตัวของท่านเอง โดยมีภาพประกอบที่มีสีสันดังข้างต้น ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์แต่เป็นอาหารมังสวิรัติ ขอเชิญส่ง พิมพ์ขึ้นมาใหม่หรือต่อเข้าสู่ใบปลิวนี้ทางอินเทอร์เน็ต สำหรับการพิมพ์เป็นภาษาต่างๆโปรดดาวน์โหลดจาก URL ต่อไปนี้ :
http://www.Godsdirectcontact.org/veg/alternativeliving
http://www.Godsdirectcontact.us/com/vegetarian/alternativeliving/
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/veg/alternativeliving/
http://www.Godsdirectcontact.net/eng/veg/alternativeliving/