คติพจน์

เราเป็น หนึ่งเดียวกัน


ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ บูดาเปส ฮังการี 24 พฤษภาคม 2542
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดีทัศน์ #652


ลังจากที่ปัญญาของเราได้กลับคืนมาเราก็จะฉลาดมากขึ้น และมีความรักมากขึ้นทุกวัน และเราอาจจะอยากช่วยใครก็ตามที่มาหาเราอย่างเป็นอัตโนมัติ เราจะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของผู้อื่น เหมือนกับเป็นความเจ็บปวดของเราเอง และเราจะต้องการนำความสุขไปให้แก่ทุกคนที่เราได้ติดต่อด้วย 


 
 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ