ยุคมังสวิรัติ

ค่าผ่านทางที่รับไม่ได้ของการบริโภคแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเนื้อสัตว์ในชีวิตของคน

 

.ข้างล่างนี้เป็นการวิเคราะห์สถิติค่าใช้จ่ายที่สูงมากของคนที่ใช้กับการบริโภคเนื้อสัตว์ แอลกอฮอล์ และบุหรี่ เราจะยอมให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดต่อไปมาทำลายโครงสร้างชีวิตส่วนบุคคลและสังคมของเรา ทำให้โลกเป็นที่อยู่ที่น่าเศร้า หดหู่ของทั้งคนและสัตว์หรือ

ค่าใช้จ่ายจริงของแอลกอฮอล์

ชีวิต
 • 1,800,000 คนบนโลกนี้เสียชีวิตต่อปี
 • 60 ล้านปีของชีวิตที่ศูนย์เสียต่อปี8
ความทุกข์ระทม
 • ทำร้ายเด็ก : 50% ของกรณี
 • ความรุนแรงป่าเถื่อนต่อคนรัก 30% ของกรณี
 • กระทำการรุนแรงป่าเถื่อน 40-80% ของกรณี
 • ฆ่าตัวตาย 20-50% ของกรณี9
ทำลายสมอง
 • หมดความรู้สึกเพราะแอลกอฮอล์ : ลืมทุกสิ่งหรือบางสิ่งที่เกิดในขณะที่ดื่ม
 • นอนผิดปกติ : หลับ ๆ ตื่น ๆ
 • ความจำเสื่อมและจิตใจผิดปกติ : ขาดความสามารถในการเรียน : ความจำเสื่อมชั่วคราวและถาวร : กดความสามารถในการมองเห็น เหตุผลที่เป็นตัวตนและความคิด
 • ปริมาตรสมองหด
  *สมองส่วนที่ควบคุมข้างบน (การฟัง ความเข้าใจ การพูด)

  *สมองส่วนใน (ความจำ ทิศทางสมอง) ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหว (การประสาน จุดสมดุล) 10สมองส่วนถัดจากคอร์เท็กซ์ (ความจำถาวร) 11
อวัยวะไม่ทำงาน
 • ตา (ยาสูบ–แอลกอฮอล์-มีผลต่อสายตาเฉื่อย หัวใจ ตับ ไต หลอดอาหาร กระเพาะลำไส้เล็ก ตับอ่อน เส้นประสาท เม็ดเลือด กล้ามเนื้อ กระดุก อวัยวะเพศ ต่อมไร้ท่อ)
กำเนิดไม่สมบูรณ์
 • จิตใจไม่สมประกอบ : สาเหตุนำในประเทศตะวันตก
 • เฟทเทิล แอลกอฮอล์ ซินดรอม : ไม่เจริญเติบโต ใบหน้าไม่สมประกอบ
 • ซัดเดน อินแฟน เคท ซินดรอม
 • แท้ง12

ราคาที่แท้จริงของบุหรี่

ชีวิต
 • 5,000,000 คนในโลกเสียชีวิตต่อปี
 • 61,000,000 ปีของชีวิตที่สูญเสียต่อปี13
สุขภาพ
 • ปอด ทางเดินอาหารส่วนบน กล่องเสียง ระบบหลอดเลือดและหัวใจ สมอง ผิว ช่องปาก ทางเดินอาหาร ตับอ่อน โรคทางเลือด
 • สูญเสียการมองเห็น การได้ยิน และประสาทรับกลิ่น
 • ขาดกำลัง ไม่มีสมาธิ หดหู่
 • ลมหายใจเหม็น ฟันหลุด ผมร่วง
คนที่เรารัก
 • ทำลายคนอื่นทางการสูบ
 • เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหืด เด็กตายกะทันหัน หลอดลมอักเสบ และหูอักเสบ14

 

ค่าใช้จ่ายสูงของการบริโภคเนื้อสัตว์

                        ชีวิตคน (ปี 2545)

ทำให้เกิด

ยอดตาย (หน่วย : ล้าน)

% จากการรับประทานเนื้อสัตว์

การเสียชีวิตที่โยงถึงเนื้อสัตว์
(หน่วย : ล้าน)
เกิดทุกอย่าง 57.03   --
โรคทางระบบหลอดเลือด 16.73 851 14.20
มะเร็ง 7.12 602 4.27
โรคติดเชื้อ 10.90 613 6.60
เบาหวาน 0.99 504 0.50

25.57 ล้าน   
ยอดปีของชีวิตที่สูญเสีย = 162 ล้าน
 
แหล่งที่มา: รายงานอนามัยโลก 2547 องค์การอนามัยโลก5

ค่ายารักษา (อเมริกาเท่านั้น) 30-60 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
แหล่งที่มา: ค่ายาที่จ่ายให้กับการบริโภคเนื้อสัตว์ เพรฟเมดิซิน เดือนพฤศจิกายน 2538 24(6):656-76
ชีวิตสัตว์                                   424 พันล้าน  
แหล่งที่มา:FAOSTAT ปี 2548 องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ 7

สำหรับข้ออ้างอิงในหมายเหตุ 1-14 โปรดแวะชม:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/veg/alternativeliving/cost_of_meat/english.htm

 

 

 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ