การยกระดับจิตวิญญาณ

หนังสือออกใหม่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
 


เกี่ยวกับ พระเจ้า และ มนุษย์
มุมมองจากเรื่องในไบเบิ้ล

(ฉบับภาษาอังกฤษและจีน)

ร้อยแก้วพิเศษนี้มีเรื่องเล่าไบเบิ้ล 13 เรื่องเล่าใหม่เป็นพิเศษ โดยท่านอาจารย์ในโอกาสต่าง ๆ กัน ข่าวสารทางจิตวิญญาณชนิดไหนที่เรื่องในไบเบิ้ลเปิดเผยต่อผู้อ่าน? การเปิดเผยเหล่านี้ตรงกันกับชีวิตของคนสมัยใหม่ในลักษณะไหน? ในหนังสือเล่มนี้ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ให้คำตอบเชิงลึกต่อคำถามเหล่านี้ และได้ชี้นำเราไปสู่ถนนสุดท้ายแห่งการหลุดพ้น คือ ธรรมวิถีกวนอิม ซึ่งนำมวลมนุษย์ให้ได้มาซึ่งสวรรค์ที่หายไป

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้กล่าวว่า “เรื่องแรกในไบเบิ้ลได้ให้ข้อดี ๆ มากมายแก่เราเพื่อไตร่ตรองและศึกษา มันไม่ใช่แค่เรื่องผลไม้ มันเป็นวินัย ความเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ และอัตตา”

ถัดจากบันทึกเหตุการณ์เรื่องแรก “สวรรค์ที่หายไป” เป็นเรื่องราวไบเบิ้ลที่พิเศษอื่น ๆ มากมาย เช่น เรื่องของโนอาห์ (ปาฐกถา 2) เรื่องของล็อต (ปาฐกถา 4) และเรื่องโมเสส (ปาฐกถา 6) นิทานเหล่านี้เล่าให้เห็นว่า บุตรของพระเจ้าใช้เจตจำนงอิสระของพวกเขาอย่างผิด ๆ อย่างไร และเบี่ยงเบนอย่างไร จากการออกแบบของจักรวาลแห่งความรักสากล สันติภาพ และความปรองดอง ด้วยผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การทำลาย

มนุษย์จะสามารถหลีกเลี่ยงความหายนะทางธรรมชาติและที่สร้างเองได้อย่างไร? บุคคลอย่างอับบราฮัม ล็อต โมเสส และแม่ของซามวล ฮันนาห์ ต่างจำนนตนเองอย่างถ่อมตนทุกคนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ถึงขนาดสละทรัพย์สมบัติทางโลกของพวกเขา หรือแม้กระทั่งลูก ๆ อันเป็นที่รักของพวกเขา ผลที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาได้รับพระพรที่มีค่า มากกว่าสิ่งที่พวกเขาเสียสละหลายเท่า

จากคอลเลคชั่นนี้ เราหวังที่จะแบ่งปันปัญญาอันลึกซึ้งของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่กับผู้อ่าน และหวังว่ามันจะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความรักที่จีรังของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์


การสั่งสิ่งพิมพ์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดแวะชม http://www.theCelestialShop.com การสั่งซื้อออนไลน์หรือติดต่อ: บริษัท สำนักพิมพ์นานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด ไทเป ฟอร์โมซา (The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd) โทร :(886)2-87873935/ โทรสาร :(886)2-87870873
อีเมล์: smchbooks@Godsdirectcontact.org
สั่งจ่ายในไต้หวัน บัญชีเลขที่ 19259438 (กรณีสั่งซื้อในฟอร์โมซาเท่านั้น)
สั่งจ่ายทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักพิมพ์อนุตราจารย์ชิงไห่ จำกัด (The Supreme Master Ching Hai Publishing Co.,Ltd.)
เชิญแวะเยี่ยมชมร้านหนังสือของเราในเว็บไซต์เพื่อดาว์นโหลดบัญชีรายชื่อหนังสือ และสรุปรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุดของท่านอาจารย์ :
http://www.smchbooks.com (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

 

 
 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ