ศิลปะสูงสุด

 

 

“ผู้ที่สมบูรณ์”

คำสอนที่แฝงไว้

ในเครื่องประดับจากสวรรค์

 

 

 

โดยศิษย์พี่ชายอาเซิน ฟอร์โมซา (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)
“จิตวิญญาณของพวกเราควรแสดงออกถึงความจริง ความดี ความงาม เป็นเช่นนี้จึงจะเป็นคนสมบูรณ์แบบ จงจำไว้ว่า ตัวเองคือแสง อย่าลืมเป็นอันขาด และอย่าจมปลักอยู่กับชั้นต่าง ๆ ของร่างกายที่เป็นวัตถุนี้ ต้องอยู่เหนือกระแสคลื่นจึงจะสามารถเข้าสู่ใจกลางทะเลที่ใสสะอาดได้ และเมื่อนั้นก็จะไม่มีกระแสคลื่น และอุปสรรคใด ๆ อีก”
~อนุตราจารย์ชิงไห่

 

คติพจน์ที่กล่าวมานี้ ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อปี 2538 ห่างจากที่มีอยู่ของ “ผู้ที่สมบูรณ์” เป็นเวลา 10 ปีเต็ม แต่ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอย่างละเอียดถึงคำพูดที่ทรงปัญญานี้ ทันใดนั้นก็ได้พบว่า “ผู้ที่สมบูรณ์” เครื่องประดับจากสวรรค์ ออกแบบตามคำพูดเหล่านี้ แต่ละคำพูดต่างเกาะติดห่วงแต่ละอันของ “ผู้ที่สมบูรณ์” คล้ายกับ 10 ปีก่อน อาจารย์อยู่เหนือกาลเวลา เป็นการอธิบายถึงเครื่องประดับชุดนี้ที่เกิดขึ้นใน 10 ปีต่อมา

เครื่องประดับจากสวรรค์ชุด “ผู้ที่สมบูรณ์” เป็นแบบสามเหลี่ยม เป็นสัญลักษณ์ของ ความจริง ความดี ความงาม รอบนอกเลี่ยมแก้วผลึกสีม่วงเป็นช่วง ๆ ดูเหมือนเป็นกระแสคลื่นที่มาแรง เป็นสัญลักษณ์กระแสคลื่นของวัตถุ ทะลุผ่านพ้นชั้นของกระแสคลื่น พอเข้าสู่ตรงกลางเป็นวัสดุทองคำ ข้างบนแกะเป็นรอยคลื่นของทะเลแสง

นอกจากนี้ สามเหลี่ยมที่ท่านอาจารย์ออกแบบจะกลมกลืนกว่า ไม่ใช่เป็นเส้นตรง 3 ด้าน หมายความว่าพวกเราผู้บำเพ็ญ ด้านหนึ่งต้องทำตามกฎเกณฑ์ แต่ก็ต้องดูเหตุการณ์เพื่อยืดหยุ่น อย่าได้ยึดติดกับกฎเกณฑ์จนแก้ไม่ได้

จากการออกแบบสร้อยของ “ผู้ที่สมบูรณ์” วงทองคำที่เป็นสามเหลี่ยมและแก้วผลึกสีม่วงที่เป็นสามเหลี่ยมจำนวนเท่ากัน แต่พื้นที่ของทองคำสามเหลี่ยมจะใหญ่กว่า แสดงว่าพวกเราผู้บำเพ็ญ นอกจากต้องตั้งใจอยู่กับจิตวิญญาณภายในแล้ว แต่ก็ต้องไม่ละเว้นหน้าที่ทางโลก แต่จุดสำคัญต้องอยู่ที่การบำเพ็ญ

จากการออกแบบชุดเครื่องประดับจากสวรรค์ “ผู้ที่สมบูรณ์” ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า มีแต่ภายในเท่านั้นที่จะทำลายมายาของวัตถุ ค้นพบคุณสมบัติของแสงสว่าง ภายนอกยืดหยุ่นกลมกลืนทั้งแข็งและอ่อน ในขณะที่แสวงหาสัจธรรมอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ทางโลก ผู้บำเพ็ญที่มีความจริง ความดี ความงามอยู่ในตัวทั้งหมดจึงจะเป็น "ผู้ที่สมบูรณ์"

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ