จดหมายของท่านอาจารย์ถึงเพื่อนประทับจิต

(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)
16 เมษายน 2549

เครื่องเตือนความจำถึงผู้เป็นที่รักที่สุด

จากพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า พวกเธอหลายคนได้รับการยกระดับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นแห่งความเป็นนักบุญ

อย่างไรก็ดี ถ้าหากเธอทำตัวเองให้ “เสื่อมถอย” ไปสู่นิสัยที่ต่ำกว่า กรรมที่สะสมไว้จะยังคงสามารถดึงเธอไปยังอาณาจักรที่ต่ำกว่า และ/หรือแม้กระทั่งถูกตัดสินโดยพระเจ้าของกฎแห่งกรรม จงอย่าลืมว่าร่างกายและจิตใจของเธอ ยังคงอยู่ในโลกของกฎแห่งกรรม ขอให้ใช้เจตจำนงเสรีของเธออย่างฉลาด!
พึงระมัดระวัง ดูแลตนเองอย่างไม่ประมาทในการต่อสู้กับอัตตาของเธอเอง “การพูดคุย” ของเธออาจนำไปสู่การกระทำที่ต่ำทุกชนิด ถึงแม้ว่ามันดูราวกับว่า สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดี แต่ความจริง เธอทำเพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ทางโลก ซึ่งผิดไปจากคำสอนและการปฏิบัติที่เป็นสัจธรรม พึงระมัดระวังความเป็น “ซาตาน” ในตัวเธอเอง ขอให้ยึดมั่นและประพฤติตามคำสอนของอาจารย์ก็จะปลอดภัย

กระทำการต่าง ๆ ด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น ปรับตนเองเข้าสู่ความปรารถนาทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว และจดจำเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้น!

 

 

 

 

 

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ