ข่าวสารโดยสังเขป

 

ถึงผู้ประทับจิตทุกคน

อาจารย์กล่าวว่า: ในกลุ่มของเราไม่มีธรรมฑูตกวนอิม “ลับ” ที่ให้การประทับจิต ธรรมฑูตกวนอิมทุกคนต้องได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ก่อน จากนั้นจะถูกส่งโดยกลุ่มต่างประเทศ [Foreign Group] ที่เป็นศูนย์ใหญ่ เพื่อทำงานประทับจิต

ใครก็ตามที่แอบอ้างตนเองว่า เป็นธรรมฑูตกวนอิม แต่ไม่ได้ถูกส่งมาจากศูนย์ใหญ่ จะไม่มีการคุ้มครองจากท่านอาจารย์ เพราะไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ให้ประทับจิต มันเป็นการกระทำที่ละเมิดศีลอย่างหนักหนาสาหัส บุคคลผู้นั้นเป็นคนพูดเท็จ หลอกลวง ซึ่งได้สร้างกรรม และรับกรรมที่หนักที่สุด

สำหรับผู้ที่ได้รับการประทับจิตจากบุคคลดังกล่าว การประทับจิตจะไม่มีประโยชน์และไม่มีความหมายใด ๆ เลย บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถได้รับธรรมวิถี และอาจถูกมารสิงแทน

 

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ