รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์


♥♥♥♥♥♥


นอร์เวย์

ประเทศที่สงบสุข ยังคงพยายามต่อไป
เพื่อสันติภาพ

 

โดยพี่ประทับจิตชายนิง โจว ออสโลว์ นอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นประเทศที่สงบสุข ซึ่งธรรมชาติที่สมานฉันท์ได้แสดงออกจากความพยายามทางสันติภาพของรัฐบาลในสถานที่ที่มีความขัดแย้งทางทหารทั่วโลก อันที่จริงในหลาย ๆ โอกาส นอร์เวย์ได้ถูกขอร้องให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาสันติภาพระหว่างประเทศคู่สงคราม และได้ตกลงในบางกรณีที่จะรับงานที่ยากและท้าทายนี้

ยกตัวอย่าง ในแนวทางสันติภาพขณะนี้ในประเทศศรีลังกา ผู้ไกล่เกลี่ยชาวนอร์เวย์กำลังช่วยเหลือรัฐบาลศรีลังกาและกลุ่มกบฏทมิฬ (LTTE) ในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2549 นอร์เวย์ได้เข้าไกล่เกลี่ยการพูดคุยระดับสูงครั้งแรก ซึ่งได้เกิดขึ้นระหว่าง 2 ฝ่ายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ การเจรจาได้เกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาโดยมุ่งประเด็นข้อเสนอการหยุดยิง การทำข้อเสนอนี้ให้บรรลุผลและการเจรจาสันติภาพรอบหน้า

ในซูดาน นอร์เวย์เป็นผู้สนับสนุนที่แข็งขันในความพยายามทางสันติภาพภายใต้ความช่วยเหลือของเคนย่า และ the intergovernmental Authority on Development (IGAD) ซึ่งเป็นองค์การแห่งความร่วมมือส่วนภูมิภาค นอร์เวย์กำลังช่วยระดมการสนับสนุนระหว่างประเทศให้มีพอเพียงร่วมกับสหราชอาณาจักรกับสหรัฐอเมริกา

สิ่งนี้จะทำให้แรงของสันติภาพเป็นความได้เปรียบที่เหนือกว่าในแนวทางสันติภาพของประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกันเป็นเวลานานมาแล้ว ยกตัวอย่าง แนวทางออสโลว์ในตะวันออกกลางมีผลทำให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาในปีพ.ศ.2536 ความพยายามเหล่านี้ได้ดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่นอร์เวย์เป็นประธานของคณะกรรมการ the Ad Hoc Liaison Committee ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศที่ทำงานแผนที่ถนนสู่สันติภาพ นอกจากนั้น การเข้าร่วมของนอร์เวย์แนวทางสันติภาพในกัวเตมาลาก็ยังมีผลในข้อตกลงสันติภาพ ลงนามในกรุงออสโลว์ในปีพ.ศ.2539 และงานสำคัญในการทำให้เป็นไปตามข้อตกลงซึ่งดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้

นอร์เวย์สามารถเล่นบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในแนวทางสันติภาพเหล่านี้ เพราะในฐานะที่เป็นประเทศเล็ก ๆ นอร์เวย์จึงไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ในความขัดแย้ง ความสนใจอย่างเดียวเท่านั้นของนอร์เวย์คือ การช่วยทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สันติ ซึ่งนอร์เวย์ได้แสดงออกด้วยการแสดงความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนการเงินสำหรับสันติภาพด้วย

รัฐบาลนอร์เวย์มีความเชื่อแบบก้าวหน้าว่า การทำงานเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศและความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับทุกคน และไม่มีประเทศใดสามารถปล่อยให้สหประชาชาติจัดการหาทางแก้ไขในเรื่องความขัดแย้งทางทหารตามลำพังได้ บทบาทที่เป็นแบบอย่างของนอร์เวย์ในการเจรจาสันติภาพไปทั่วโลกเหล่านี้ทำให้เห็นชัดเจนว่า ทุกประเทศควรมีส่วนร่วม และควรเข้าร่วมโดยเฉพาะในกรณีที่สหประชาชาติและสภาความมั่นคงไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ ท้ายที่สุดมันสำคัญที่จะรับรู้ว่า ความขัดแย้งแม้กระทั่งในประเทศที่ห่างไกลก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อความมั่นคงและความผาสุกของเราเอง เพราะท้ายที่สุดแล้วเราทั้งหมดก็เป็นหนึ่งเดียวกัน

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ