รายการโทรทัศน์ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

 

 

 

รายการพิเศษที่สอนใจคน:
“ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยล้วน
มาจากความคิดที่ดุร้ายของมนุษย์”

 

เนื่องจากความไม่สงบของโลกในปัจจุบัน รายการโทรทัศน์ “การเดินทางผ่านภูมิภพอันสุนทรีย์” ได้เลือกแพร่ภาพการปราศรัยธรรมของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ที่เมืองไถหนัน ฟอร์โมซา วันที่ 13 ตุลาคม 2531 เรื่อง “ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุล้วนมาจากความคิดที่ดุร้ายของมนุษย์” ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่รู้จริงและเหมาะกับความต้องการของชาวโลก ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รายการพิเศษสุดนี้จะแพร่ภาพออกที่สถานีโทรทัศน์ i: ทีวีเสรีทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549

ท่านอนุตาราจารย์ชิงไห่ปราศรัยธรรมว่า “เวลาอยู่ในโลก พวกเราควรจะชำระล้างกาย วาจา ใจให้สะอาด เพราะพวกเราต้องป้องกันตัวเอง ถ้าพวกเราออกจาก 3 โลกแล้ว ก็ไม่มีปัญหา ที่นั่นไม่มีบรรยากาศที่ดุร้าย ไม่มีใครคิดเรื่องดุร้าย มีแต่คนที่สะอาดแล้วจึงจะขึ้นไปได้”

ตอน:
สถานีโทรทัศน์:
วันที่แพร่ภาพ:
เวลาแพร่ภาพ:

ภัยพิบัติทุกอย่างล้วนมาจากความคิดที่ดุร้ายของมนุษย์
i: สถานีทีวีเสรี (รับชมได้ทั่วสหรัฐอเมริกา)
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2006
16.30น.

รายการโทรทัศน์ การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีย์ จะแพร่ภาพ ออกอากาศ ทุกวันที่ 1 และที่ 3 ของเดือน เวลา 16.30น. ที่สถานี i:ทีวีเสรีทั่วสหรัฐอเมริกา.

 

**ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อทราบวันออกอากาศตลอดปี**

 

ช่องและเวลาที่แพร่ภาพ:

      โทรทัศน์ไร้สาย (แบบธรรมดา)และโทรทัศน์ที่ส่งตามสาย

เวลา:    16.30น.-17.00น. เวลาทางทิศตะวันออกของสหรัฐอเมริกา/มหาสมุทรแปซิฟิก

15.30น.-16.00น. เวลาทางภาคกลางของสหรัฐอเมริกา/เขตภูเขา

ช่องสถานี:

โทรทัศน์ไร้สาย (รับชมธรรมดา):

ขอให้ตรวจสอบดูสถานีโทรทัศน์ช่อง i ในพื้นที่ของท่านในอินเตอร์เน็ต http://www.ionline.tv/stations

 สถานีโทรทัศน์มีสาย:

ถ้าท่านมีการติดตั้งโทรทัศน์มีสาย สามารถไปที่เว็บไซด์ iของสถานีทีวีเสรี http://www.ionline.tv/stations/zipfinder.cfm เพื่อตรวจสอบช่อง ในพื้นที่ของท่าน ขอเพียงท่านใส่รหัสไปรษณีย์ของท่าน ก็สามารถทราบจากรายการช่อง ต่าง ๆ ได้ จากโทรทัศน์ที่ไร้สายและมีสายได้


      ดาวเทียม: เครี่องรับจานกลมและโทรทัศน์ที่รับตรง

เวลา: 16.30น.-17.00น. เวลาทางทิศตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

15.30น.-16.00น. เวลาภาคกลางของสหรัฐอเมริกา เวลา

14.30น.-15.00น. เขตภูเขา

13.30น.-14.00น. เวลามหาสมุทรแปซิฟิก

 

ช่องสถานี: รับด้วยจานกลม: ช่อง 181

    โทรทัศน์รับตรง: ช่อง 255

วันแพร่ภาพประจำปี 2549
วันที่ 19 มีนาคม วันที่ 2 เมษายน วันที่ 16 เมษายน

วันที่ 7 พฤษภาคม

วันที่ 21 พฤษภาคม วันที่ 4 มิถุนายน
วันที่ 18 มิถุนายน

วันที่ 2 กรกฎาคม

วันที่ 16 กรกฎาคม
วันที่ 6 สิงหาคม วันที่ 20 สิงหาคม วันที่ 3 กันยายน
วันที่ 17 กันยายน

วันที่ 1 ตุลาคม

วันที่ 15 ตุลาคม
วันที่ 5 พฤศจิกายน วันที่ 19 พฤศจิกายน วันที่ 3 ธันวาคม
วันที่ 17 ธันวาคม    

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ