ความรักในรูปการกระทำ

ประเทศไทย

 

การแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์และแผ่ขยายความเอาใจใส่ของพระเจ้าให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากภัยน้ำท่วม

 

 

โดยกลุ่มข่าวประเทศไทย
(ต้นฉบับเป็นภาษาไทย)

 

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2549 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลูกหนึ่งได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลา 3 วัน เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมี 4 จังหวัดคือ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และพิษณุโลก น้ำท่วมไหลมาจากป่าบนภูเขา ก่อให้เกิดซากหักพังไหลลงมายังพื้นที่ราบ ทำให้สะพาน ถนน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ภูเขาล้วนถูกทำลาย ซึ่งกระทบกระเทือนถึงหลายๆ ชีวิต

เพื่อนประทับจิตท้องถิ่นรีบเร่งตั้งทีมงาน และทำการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นเวลา 4 วัน ในวันแรกของการบรรเทาทุกข์ 25 พฤษภาคม เพื่อนประทับได้เห็นว่า ถนนและสะพานที่ไปยังตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ ได้ถูกตัดขาดด้วยโคลน ผู้ประทับจิตได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่า ความต้องการเร่งด่วนก็คือน้ำดื่ม ดังนั้นพวกเขาจึงจัดหาน้ำดื่มจำนวน 60 โหลขวดให้แก่ 283 หลังคาเรือน ต่อมาพวกเขาเตรียมสิ่งของช่วยเหลือ ได้แก่ ข้าวสาร นมเปรี้ยว ซีอิ้ว น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง สิ่งของด้านสุขภัณฑ์ และการชำระล้างให้แก่ผู้ประสบภัย

วันต่อมา วันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อนประทับจิตไปที่บ้านหมู่ 7 บ้านแม่พู ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถูกน้ำท่วมอย่างหนัก พวกเขาทำอาหารให้แก่ผู้เคราะห์ร้าย 200-300 คน รวมถึงพระเณรในวัดด้วย ต่อมาพวกเขาไปยังบ้านหมู่ที่ 11 เพื่อแจกของบรรเทาทุกข์แก่ผู้รอดชีวิต และต่อมาเดินทางไปที่หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหางดง ซึ่งพบกับผู้คนที่กระตือรือร้นเร่งมารับอาหารและสิ่งของช่วยเหลือ

 
สิ่งของช่วยเหลือใส่ในตะกร้าแขวนเชือก ดึงข้ามสะพานที่ถูกตัดขาด
แจกจ่ายอาหารมังสวิรัติสำหรับผู้ประสบภัย

วันต่อมาวันที่ 27 พฤษภาคม ทีมงานไปที่บ้านหมู่ 9 บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ ในการเข้าไปถึงหมู่บ้านนี้ทีมงานจะต้องข้ามสะพานที่ขาดชำรุด ด้วยการมัดเชือกรอบเอวตัวเองก่อน แล้วจึงห้อยโหนไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนสิ่งของช่วยเหลือก็ใส่ในตะกร้าแขวนเชือก แล้วดึงข้ามไปยังฝั่งที่หมาย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ช่วยเหลือเพื่อนประทับจิตในการขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ทำให้การส่งความช่วยเหลือจำนวนมากเป็นไปด้วยดี ภารกิจทั้งหลายได้ลุล่วงไปอย่างปลอดภัยด้วยพลังพระพรของพระเจ้า

เมื่อเพื่อนประทับจิตมาถึงหมู่บ้านนาตองก็พบว่า พวกเราเป็นทีมแรกที่เข้าไปถึง เราจัดการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้าวสารและอาหารกระป๋องทั้งหลาย เราได้อธิบายว่าทีมงานนี้มาจากสมาคมท่านอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติแห่งประเทศไทย และท่านอาจารย์ห่วงใยชาวบ้านมาก ท่านจึงได้ส่งความรักของท่านผ่านมาทางเพื่อนประทับจิตและสิ่งของช่วยเหลือนี้ เพื่อแบ่งปันออกไปด้วยสิ่งของทางวัตถุและการปลอบโยนทางจิตวิญญาณ หลายๆ คนได้แสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือนี้ อีกทีมงานหนึ่งได้ไปที่หมู่บ้านน้ำคล้ายและน้ำจอม และมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกให้แก่ลูกบ้านของตน

ในวันต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม เพื่อนประทับจิตได้กลับไปยังหมู่บ้านนาตองอีกครั้ง เพื่อแจกอาหารมังสวิรัติและน้ำดื่มให้แก่ผู้ทำงานกู้ภัย 89 คน ที่ทำงานอย่างหนักในการซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดนั้น ผู้ทำงานเหล่านั้นต่างบอกว่า อาหารมังสวิรัติอร่อยมาก.

 

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ