วิสัยทัศน์ยุคทอง

 

 

 

 

พยัญชนะ

ทางจิตวิญญาณ

ของท่านอาจารย์

 

 

 

 

โดยปกติเมื่อเราต้องการช่วยใครสักคนสะกดชื่อหรือคำที่ถูกต้อง เราจะใช้การตั้งชื่อสามัญแทนตัวอักษรในคำนั้น ระหว่างการปราศรัยของท่านอาจารย์เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่เซอร์เรย์ สหราชอาณาจักร วันที่ 7 มกราคม ปีทองปี 3 (2549) ท่านอาจารย์ได้สนทนากับเพื่อนบำเพ็ญถึงหนทางเลือกที่จะแทนตัวสะกดของคำเหล่านั้น จากการสนทนานี้ “พยัญชนะทางจิตวิญญาณ” ก็ได้เกิดขึ้นดังนี้

การใช้คำเหล่านี้เป็นบวก เปิดกว้าง แผ่ขยาย ปิติยินดี และยกระดับทางจิตวิญญาณมาก สามารถช่วยยกระดับจิตสำนึกของคน ๆ หนึ่งได้ การบอกเป็นนัย ๆ ทั้งหมดนี้ เป็นตัวแทนของพระพร ความหวัง และความงามที่จะเตือนเราและสิ่งดลใจอื่น ๆ ให้ระลึกถึงความคิดที่สูงส่ง และนั่นจะเร่งวิถีชีวิตของสรรพสัตว์เข้าสู่ยุคของชีวิตคล้ายสวรรค์

พยัญชนะทางจิตวิญญาณ

Almighty (พระเจ้าสูงสุด)              
  Buddha (พุทธะ)            
    Ching Hai (ชิงไห่)          
      Divine(แห่งสวรรค์)        
  Heaven (สวรรค์)     Enlightenment (การรู้แจ้ง)      
    Infinite (เป็นอนันต์)     Faith (ศรัทธา)    
      Jesus (พระเยซู)     God (พระเจ้า)  
  Omnipresent (ปรากฏอยู่ทุกที่)     Kindness (ความเมตตา)      
      Peace (สันติภาพ)   Love (ความรัก)    
  Unity (เอกภาพ)     Quan Yin (กวนอิม)   Master (อาจารย์)  
    Virtue (คุณความดี)     Rainbow (รุ้ง)   Noble (สูงส่ง)
      Wisdom (ปัญญา)     Supreme (อนุตราจารย์)  
        Xmas
(ชื่อย่อของคริสต์มาส)
    Truth (สัจธรรม)
          Yoga (โยคะ)    
            Zen (นักบุญ)  

 

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ