ภาพวาดใหม่ของอนุตราจารย์ชิงไห่

 


ความอดทนในการดำรงชีวิต


ภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดใหม่ล่าสุดของท่านอาจารย์ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดการจำหน่าย