วิถีชีวิตยุคทอง

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

เมืองเล็กๆ
เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ทางสภาพแวดล้อม

 

โดยกลุ่มข่าวไอริช (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

เมืองคินเซล รีสอร์ทที่เหมือนภาพวาดในอ้อมกอดของเนินเขา และชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไอร์แลนด์ ประกอบด้วยถนนที่คดเคี้ยวเหมือนเขาวงกต ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในช่วงเวลาหลายร้อยปี.จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้

ในปีพ.ศ. 2548 วิทยาลัยท้องถิ่นได้สร้างแผนการแบบยั่งยืนสำหรับเมืองนี้ แผนการนี้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในแผนการแรกที่เกี่ยวข้องกับเมืองทั้งเมือง การนำแผนการนี้มาใช้ เริ่มต้นด้วยการประชุมของเมืองซึ่งอุปถัมภ์โดยสภาเมือง ซึ่งดึงดูดการสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้น

เป้าหมาย คือ ค่อยๆ ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานเป็นน้ำมัน และเพิ่มการใช้ทางเลือกแบบยั่งยืน ข้อเสนอแนะบางอย่างมีดังนี้ :

*เพื่อเปลี่ยนมาเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้ สำหรับทั้งระบบไฟฟ้าและการผลิตความร้อน และใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

*เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานของบ้านเรือนและอาคารในเมือง ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาเกียวโต ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

*เพื่อสร้างสวนของชุมชน เพื่อปลูกและเป็นแหล่งของผักอินทรีย์ สมุนไพรและผลไม้สำหรับเมือง สวนจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา โดยประสานงานกับวิทยาลัยคินเซล ในขณะที่เป็นแหล่งของอาหารอินทรีย์ที่สดใหม่ของเมือง

*แนะนำโรงแรมและภัตตาคารถึงวิธีปฏิบัติแบบยั่งยืน จากการทำเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย จนถึงการซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ปลูกขึ้นในท้องถิ่น

อาดัม เฟนเดอร์สัน แห่งเอนเนอยี่บูเรติน ซึ่งเป็นแหล่งออนไลน์ที่ให้ข้อมูลอัพเดทประจำวันเกี่ยวกับการรายงานวิกฤตและทางแก้แบบยั่งยืนในสื่อสิ่งพิมพ์ได้กล่าวว่า “คินเซลมีศักยภาพที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในการเป็นหนึ่งในเรื่องราวของสุดยอดน้ำมันที่เป็นบวกที่สุดในโลก ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ จากการที่ได้สำรวจการแก้ปัญหาที่เสนอแนะมามากมาย ผมเชื่อว่า สิ่งที่คินเซลรับเข้ามา นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดว่า สิ่งที่เราเผชิญอยู่ ถ้าหากเผชิญกับมันแต่เนิ่นๆ และยอมรับด้วยทัศนคติที่เป็นบวก จะสามารถถูกใช้ในการจินตนาการและสร้างชุมชนท้องถิ่นที่รุ่งเรืองมากขึ้น ยั่งยืนและมีชีวิตชีวา”

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ เมืองอื่นๆ ในไอร์แลนด์ได้เริ่มต้นดำเนินรอยตามคินเซล โดยการเข้าร่วม “เครือข่ายชุมขนลดพลังงาน” ซึ่งเป็นเครือข่ายที่กำลังเติบโตของเมือง ที่อุทิศเพื่อพลังงานยั่งยืน ทีมงานโครงการคินเซลกำลังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ที่ดำเนินโครงการในทำนองเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆ อย่างเช่น สวีเดน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อว่าการแบ่งปันความคิดและการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนกัน จะช่วยทำให้แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของโลกไปสู่ชุมชน และประเทศที่มีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมแข็งแกร่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกเหล่านี้ เป็นผลพวงมาจากการยกระดับทางจิตวิญญาณทั่วโลก ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างแน่นอน และดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นและเร่งด้วยก้าวย่างที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในประวัติศาสตร์

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์:
http://www.sustainable.ie/powerdown
http://www.energybulletin.net/
http://www.globalpublicmedia.com
http://www.fuellingthefuture.org/
http://www.localplanet.ie