ในยุโรปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะต้องปิดป้ายเตือน

โดยกลุ่มข่าวสหราชอาณาจักร (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

จากคำกล่าวขององค์การอนามัยโลก ในแต่ละปีชาวยุโรปประมาณหกแสนคนตายเพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สิ่งนี้ทำให้สมาชิกของสหภาพยุโรปต้องสูญเสียเงินปีละสองแสนล้านยูโร (253 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม ยุโรปกำลังปรับเปลี่ยนท่าทีในนโยบายด้านแอลกอฮอล์ นับตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงความจำเป็นสำหรับรัฐบาลที่จะเตือนพลเมืองของตนเองถึงผลเสียหายของแอลกอฮอล์ (มกราคม 2549 ธรรมสารฉบับ 164) ประชาคมยุโรปก็ได้เรียกประเทศสมาชิกของตน เพื่อพิจารณาบังคับใช้การติดป้ายเตือนเรื่องสุขภาพ

รายงานที่ออกมาในเดือนมิถุนายน โดยสถาบันการศึกษาแอลกอฮอล์ได้ประกาศว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทั้งหมดควรจะติดป้ายเตือนเรื่องสุขภาพ รายงานนี้ได้รับเงินสนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพร่างกาย รายงานนี้กล่าวว่า ผลเสียของแอลกอฮอล์ควรจะมีการเขียนไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ นอกจากนี้การบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ การติดฉลาก และการโฆษณาควรออกเป็นกฎบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ๆ ในผลกระทบทางร่างกายของแอลกอฮอล์ ได้มีการแนะนำให้ลดการดื่มด้วยโครงการให้การศึกษาในระยะต้น ๆ และการเสริมสร้างจิตสำนึกในสาธารณชน รายงานนี้ยังได้โต้แย้งว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ที่ลดลงไม่จำเป็นเสมอไปที่นำไปสู่การว่างงาน และอาจไม่ถึงกับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรุนแรงของภัตตาคารและบาร์ การแนะนำเชิงบวกเหล่านี้จะถูกนำไปพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป ในเดือนกันยายน เมื่อมีการพัฒนานโยบายใหม่ ๆ เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ในแถลงการณ์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสุขภาพของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้เผชิญปัญหาฉลากเตือนแอลกอฮอล์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ประเทศในยุโรปหลายประเทศก็ทำโครงการที่คล้ายกันนี้อยู่แล้ว ประเทศฝรั่งเศสก็ได้ตีพิมพ์รายงานเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว โดยแนะนำว่า ฉลากเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการดื่มเหล้า นอกจากนี้ฝรั่งเศส สวีเดน และฟินแลนด์ ต่างก็ประกาศแผนการนำฉลากเตือนหญิงมีครรภ์เข้ามาติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเดือนเมษายน รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรได้กล่าวว่า ภายใน 2 ปี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอังกฤษอาจมีการเตือนเรื่องสุขภาพ การเตือนนี้ควรจะคล้ายกับการเตือนบนห่อบุหรี่ และจะได้มีการเขียนบนฉลากเครื่องดื่ม รวมถึงบาร์และร้านขายแอลกอฮอล์

ข้อมูลอ้างอิง:
http://www.europeanspirits.org/
http://www.euractiv.com/en/health/alcohol-products-carry-health-warnings/article-155768 http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm http://www.beveragedaily.com/news/ng.asp?n=67084-alcoholic-drinks-health-labelling