คำถามและคำตอบที่เลือกสรร

บรรยายลักษณะของพระเจ้า โดยการมีประสบการณ์ในพระเจ้า

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 9 มิถุนายน 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

ถ. ท่านให้คำจำกัดความของคำว่าพระเจ้าได้ไหม? ท่านใช้คำว่า “พระเจ้า” บ่อยมาก ความหมายของท่านคืออะไร?

อ. ฉันไม่ทราบว่า จะให้คำจำกัดความของคำว่าพระเจ้าได้อย่างไร จริง ๆ นะ มันยากมาก เหมือนการให้คำจำกัดความของคำว่าความรัก เมื่อท่านตกหลุมรัก แต่ฉันจะพยายามดู ฉันเกรงว่า แม้กระทั่งคนที่มีคารมคมคายที่สุดในโลกนี้ ก็ไม่สามารถสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาของมนุษย์อันมีขีดจำกัด (เสียงปรบมือ) ฉันแค่บอกท่านได้เท่านั้น ด้วยความถ่อมตนมากว่า พระเจ้าคือผู้ที่สร้างเรา เรามาจากพระเจ้า และเราจะกลับไปสู่พระเจ้า ท่านสามารถเรียกพระองค์ด้วยพระนามอื่นได้: ผู้สูงสุด, พระบิดา, พระมารดา, พระพุทธเจ้า, หัวหน้าพุทธะ, ธรรมชาติแห่งพุทธะ, พระอัลเลาะห์ หรืออะไรก็ได้ ชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่มนุษย์ใช้ก็คือ “พระเจ้า” ดังนั้น ฉันจึงต้องใช้ชื่อนั้นแบบชั่วคราว เพื่อบรรยายพระบิดาของเราให้ท่านฟัง ผู้เป็นผู้สร้างสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ให้ความรักและชีวิตแก่เราในโลกนี้

หากปราศจากพระเจ้า เราจะไม่สามารถแม้กระทั่งหายใจ ณ ที่นี้ได้! เราไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถแม้กระทั่งคิดได้ พระองค์เป็นแหล่งแห่งปัญญาทั้งมวลและความสุขทั้งมวล เมื่อท่านอยู่ในช่วงเวลาที่สุขที่สุดในชีวิตของท่าน นั่นคือช่วงเวลาที่ท่านอยู่ใกล้ชิดมากกับความสุขของสวรรค์ และใกล้ชิดกับพระเจ้า เมื่อท่านมีความรักมากที่สุดในหัวใจท่าน เมื่อท่านให้โดยไม่มีเงื่อนไข นั่นคือเวลา ที่พระเจ้าปรากฏภายในตัวท่าน และยิ่งคุณสมบัตินี้ปรากฏอยู่ภายในและภายนอกมากเท่าไร นั่นหมายความว่า ท่านยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น พระเจ้าไม่ใช่ สิ่งที่เราสามารถพูดถึงได้ เราสามารถรู้สึกได้เท่านั้น เราสามารถรู้ได้ และเราสามารถเพลิดเพลินได้ เพราะพระเจ้าคือพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ และความคุ้มครอง และการให้อภัย และความปลอดภัย เมื่อเราอยู่ในความรู้และจดจำพระเจ้าได้ เราจะไม่กลัวอะไรเลย เหมือนอย่างที่ไบเบิ้ลมีกล่าวไว้ว่า “พระเจ้าคือคนเลี้ยงแกะของฉัน ฉันไม่ควรต้องการ” เฉพาะเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเท่านั้น ที่เราสามารถพูดแบบนั้นได้