บุคคล งดงาม และเหตุการณ์ ที่งดงาม

ทางเลือกใหม่
ในการทดลองกับสัตว์

 

 

โดยซาน มิน เช็น เอ็มดี จากฟอร์โมซา และพี่ประทับจิตชายแมททิว เซอร์พิส
จากทัสมาเนีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ขอบคุณสำหรับการริเริ่มของพีซีอาร์เอ็ม (คณะกรรมการแพทย์ที่รับผิดชอบยารักษาโรค ♥♥♥♥♥) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ชีวิตของหนู 675 ตัว ถูกช่วยให้ปลอดภัยจากโครงการเอชพีวี (การผลิตปริมาณมาก) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้นิยามสารเคมีการผลิตปริมาณมาก คือ สารประกอบอินทรีย์แบบที่ไม่ใช่โพลีเมอร์ ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000,000 ปอนด์ (450 ตัน) หรือนำเข้าจากต่างประเทศสู่สหรัฐอเมริกา มันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การผลิตในปริมาณมากนั้นก็หมายถึง การต้องเปิดเผยอย่างมากต่อสาธารณะชนด้วย ดังนั้นสารเคมีเหล่านี้ จึงมีความต้องการที่จะต้องมีรายละเอียดการทดสอบทางชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมจำนวนมากด้วย

เมื่อต้นปีนี้ในเดือนมีนาคม บริษัทเดาว์เคมีคอล ได้มีแผนที่จะทำการทดสอบทางเคมีซึ่งเรียกว่า คอมเมอร์เชียล ไฮดรอกเอธิลไพเพอราซีน (CHEP) โดยการทดลองใช้มันกับผิวของหนูที่กำลังตั้งครรภ์ และเมื่อหลังจากมันคลอดลูกแล้ว ก็แยกมันออกจากกัน แล้วศึกษาถึงผลของสารเคมี เหตุผลของการทดลองนั้นคือ เพื่อที่จะพิสูจน์ดูว่าสารเคมีจะมีผลต่อการสืบพันธุ์และการพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม่
นักพิษวิทยาจากพีซีอาร์เอ็ม ได้แนะนำให้ใช้แบบจำลองซึ่งไม่ใช่สัตว์ก่อน เพื่อที่จะดูว่าสารเคมีนั้นสามารถทะลุผ่านผิวของหนูได้หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญของเดาว์ยอมรับวิธีนี้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แทนการทดลองกับสัตว์ ผลของการทดลองกับคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่า สารเคมีไม่สามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ในทุก ๆ ปริมาณที่มีนัยสำคัญ และดังนั้นจึงไม่มีผลเสียหายกระทบต่อกระบวนการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ทุก ๆ คนได้ประโยชน์จากการริเริ่มนี้ เดาว์เคมีคอลประหยัดเงินและความพยายามที่จะไปทำการทดลองที่ไม่จำเป็น และชีวิตของหนูจำนวนมากก็ปลอดภัย

พีซีอาร์เอ็ม ตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นองค์กรซึ่งไม่แสวงหากำไรซึ่งส่งเสริมการแพทย์เชิงป้องกัน การทำวิจัยคลีนิค และสนับสนุนมาตรฐานที่สูงขึ้นของจริยธรรมและผลสำเร็จจากการทำวิจัย โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจำนวนมาก ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและกลุ่มกองทุนมูลนิธิในการทำงานวิจัยของพวกเขา เว็บไซต์ของพวกเขาคือ http://www.pcrm.org ซึ่งเต็มไปด้วยหัวข้อเรียนรู้ที่น่าสนใจที่พวกเขาได้ทำไว้ เป็นการฉีกรูปแบบทางความคิดเดิม ๆ ทางการแพทย์อย่างแท้จริง พวกเขาสนับสนุนการเป็นนักมังสวิรัติและการทานมังสวิรัติ เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มาจากพืชผักจะก่อให้เกิดรากฐานที่สนันสนุนสุขภาพไปตลอดช่วงอายุ และพวกเขายังสนับสนุนทางเลือกใหม่ของการวิจัยโดยใช้สัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะหยุดยั้งการทดลองอันน่าสยองขวัญ ในปัจจุบันนี้มากกว่า 3 ใน 4 ส่วนของโรงเรียนการแพทย์ในสหรัฐได้หยุดการทดลองจากสัตว์ของนักเรียนแพทย์


เว็บไซต์ของพีซีอาร์เอ็มนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ